Tillbaka till huvudmeny

Ge cheferna insikt med hjälp av data – agera istället för att reagera

Det finns ett enkelt sätt att få bättre beslutsunderlag, effektivare och mer engagerade medarbetare samt bättre affärsresultat. Lösningen är data. Allt som sker inom ett företag och allt som HR ägnar sig åt genererar stora mängder data, vilket innebär mängder av möjligheter till insikter som annars går förlorade, om datan inte tas tillvara på rätt sätt.

Det finns en anledning att vi oftare hör HR och data nämnas i samma veva, och att HR Analytics, People Analytics och datadriven HR blir allt vanligare begrepp. Framtiden för HR-rapportering ligger helt enkelt i data, och när du nått slutet av denna artikel har du förhoppningsvis kommit till samma insikt. 

Därför är historiska rapporter fel

Många HR-chefer har redan förstått vikten av att mäta vad de gör för att säkerställa att man gör rätt saker och hela tiden bli bättre. Men de flesta har börjat förstå att deras tidigare arbetssätt inte längre verkar till deras fördel. Traditionella HR-rapporter som förlitar sig på historiska resultat har helt enkelt ett betydligt snabbare utgångsdatum i den snabbföränderliga värld vi verkar i idag. 

Historiska rapporter ger inga insikter kring nuläget, vad som är nästa steg eller åt vilket håll trenderna lutar – insikter som cheferna inom din organisation har allra störst nytta av. Det handlar exempelvis om hur din organisation och dina medarbetare presterar i dagsläget, vilken kompetens som saknas nu och i framtiden, och var din jobbannons bör publiceras för att få bäst genomslag. 

En omöjlig ekvation? Inte med rätt system!

I nuläget går sällan ekvationen ihop mellan mängden HR-data som organisationer har till sitt förfogande, och kunskapsnivån eller antalet personer som finns inom organisationen för att maximera utnyttjandet av datamängden. 

Men lösningen är inte att anställa fler personer som kan gå igenom datan. För att bäst kunna ta vara på möjligheterna på ett effektivt sätt krävs ett datadrivet synsätt som tar vara på teknologins möjligheter. 

Så får du viktiga insikter

Föreställ dig att dina HR-nyckeltal är en hög med legobitar i flera olika färger och former. Inte så strukturerat eller lättförståeligt, eller hur? Tänk dig istället att du med hjälp av AI och realtidsdata kan börja dela upp legobitarna utifrån färg, och därefter form – och plötsligt har vi fått en mycket bättre struktur. Nu kan vi få insikter från vår data och förstå vårt nästa steg som vi sedan kan presentera visuellt och med hjälp av storytelling för att förmedla vårt budskap.

Tack vare att vi tagit tillvara på datan och skapat en reda i oredan kan vi dra slutsatser och vidta åtgärder baserat på datan. Precis så enkelt kan vi med hjälp av data samla in, hantera och analysera data, och därefter hitta orsakssamband, mönster som resulterar i viktiga insikter som dina chefer omedelbart kan vidta åtgärder utifrån. 

Det här kan ett datadrivet synsätt möjliggöra

Exempel på insikter du kan få med hjälp av AI och realtidsdata:

  • Hur väl ditt företag presterar mot den övriga branschen
  • Vilken kompetens ni kommer att ha behov av i framtiden
  • Hur många av era anställda som planerar att säga upp sig eller gå i pension framöver
  • Var din jobbannons bör publiceras för att få bäst genomslag och leverera kvalitativa kandidater

Att få insikter i tid kan vara avgörande för att styra organisationen och företaget i rätt riktning. Det är tufft att plötsligt inse att företaget står inför ett enormt kompetenstapp som hade kunnat undvikas med hjälp av rätt insikter och små förändringar i ett tidigare skede. Insikterna leder till bättre och tidigare beslutsunderlag och hjälper kontinuerligt organisationer att prestera på max, och optimera produktiviteten och effektiviteten hos såväl medarbetare som chefer. 

Nästa gång din organisation rapporterar till styrelsen med viktiga HR-nyckeltal kan du visa på hur nuläget faktiskt ser ut och hur komma med proaktiva lösningar, istället för att vara bäraren av dåliga nyheter och fundera på hur ni hade kunnat undvika att hamna i det läget. 

Med andra ord kan du agera istället för att reagera, och ligga steget före istället för att släcka bränder. Om ditt nuvarande arbetssätt och processer inte möjliggör det här i dagsläget är det dags att fundera på om de faktiskt verkar till din fördel eller snarare nackdel. 

Emil Boettge, Product Marketing Manager, Visma Talent Solutions
Emil Boettge, Product Marketing Manager, Visma Talent Solutions

Om Visma Talent Solutions:

Vi på Visma Talent Solutions tror att de företag som investerar i sina anställdas professionella utveckling kommer att sticka ut mer än någonsin och kunna attrahera samt behålla sina framtida stjärnor. Vi strävar efter att bana vägen för framtidens arbete genom att kombinera alla processer i talent ecosystem: attrahera, anställa, utveckla och behålla – och genom detta få individer att växa och öka tillväxten hos företag.

Läs mer om Visma Talent Solutions här:

https://www.visma.se/talent-management/