Tillbaka till huvudmeny

Fem argument för att digitalisera HR

Många organisationer vill digitalisera HR med smarta tekniska lösningar. Men vad vinner man egentligen på att göra det? Här får du våra fem bästa argument.

Fem argument för att digitalisera HR
Fem argument för att digitalisera HR

Många organisationer vill digitalisera HR med smarta tekniska lösningar, men vad vinner man egentligen på att göra det? Här får du våra fem bästa argument.

Därför ska du digitalisera HR:

1. Att digitalisera HR är kostnadseffektivt

Med effektivare arbetsprocesser, automatiserade arbetsuppgifter och en väl genomförd digitalisering finns stora kostnadsbesparingar att göra.

2. Genom att digitalisera HR får en viktig informationskälla

HR- och lönesystemen blir en allt viktigare informationskälla. All information som samlas in digitalt – till exempel löner, anställningar, frånvaro och medarbetarlojalitet – kan användas för att lära sig mer om organisationen. HR och företagsledningen kan till exempel ta fram nyckeltal för att följa en positiv och strategisk förändring mot verksamhetsmålen.

3. HR får mer tid över till strategiskt arbete

Digitaliseringen gör det inte bara möjligt för HR att göra nyckeltal tillgängliga online och producera specifika rapporter till relevanta mottagare bland organisationens intressenter. Mer digitala och automatiserade processer frigör också tid för HR att ägna sig åt strategi och utvecklingsarbete, vilket bidrar till ett högre värde för organisationen.

4. Du får ett intelligent chefsverktyg

För anställda innebär digitaliseringen att HR-verktyg blir mer tillgängliga. Det kan handla om mobil tidrapportering, möjlighet att bifoga elektroniska kvitton till sin reseräkning, ansöka om ledighet eller att se och ansöka om lediga tjänster via mobilen. Samarbetet mellan medarbetare och chef kan också underlättas av interaktion via en HR-portal.

Chefer får tillgång till viktig realtidsdata om medarbetarna, som aktuell ledighetsansökan, frånvaro, semesterdagar, nivå på övertid eller resultat från senaste medarbetarsamtalet. Smarta system uppmärksammar chefen på avvikelser, så att inte informationen ständigt måste bevakas. Det ger bra förutsättningar att leda verksamheten.

5. Effekten av HR-investeringen blir mätbar

En digitalisering av HR gör också att det går lätt att löpande mäta effekten av investeringen. Du får relevant underlag för uppföljning av verksamheten i takt med att arbetssätt blir gemensamma och informationen struktureras. När IT-lösningen ger det optimala stöd som krävs för att nå verksamhetens mål, skapas en gemensam spelplan för löpande förbättringsåtgärder. Dessutom tillgodoses ledningens efterfrågan på nyckeltal, både för den digitala investeringen och för löpande uppföljning av verksamheten.

Denna text är ett utdrag ur vårt white paper HR och digitalisering, som du laddar ner här.

 

Visma Enterprise utvecklar lösningar som förenklar jobbvardagen för både privat och offentlig sektor. Kontakta – sales.enterpriseab@visma.com – om du vill ha hjälp att digitalisera dina löne-, HR- och  bemanningsprocesser.

Mest populära

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.

  • Nya belopp och procent – Lönefakta 2023

    Nytt år innebär nya belopp och procent för dig som arbetar med lön och ekonomi. Dags att bekanta sig med årets sammanställning från Skatteverket om du inte redan gjort det.