Tillbaka till huvudmeny

Få värdefulla insikter om dina medarbetare genom data

I alla moderna företag finns en stor mängd data, inte minst inom HR-system som skapar data varje sekund. Men tyvärr förlitar sig många HR-avdelningar på dåliga verktyg som inte fångar upp datan och värdefulla insikter kopplat till den. Det här ville Alex Borekull ändra på, och grundade därför bolaget Qlearsite.

Alex Borekull

– Jag har länge varit otroligt fascinerad för People Analytics, vad det är som gör att medarbetare väljer att stanna i en organisation och vilka faktorer som avgörande för att de ska fortsätta vara engagerade och produktiva. Jag brinner för att utveckla olika metoder och modeller för att förstå vad som driver folk i en organisation, och hur ledarskapet kan formas för att stötta medarbetare bättre, säger Alex Borekull, vd och medgrundare av Qlearsite.

Alex Borekull har en bakgrund både som konsult och utvecklare. Han har arbetat som managementkonsult med fokus på att stötta och driva förbättringar på organisations- och individnivå. Det var ur denna fascination och brinnande intresse för People Analytics som idén till Qlearsite föddes. Bolaget skapar unika mjukvarulösningar inom People Analytics som hjälper deras kunder att organisera, analysera och interagera med komplexa medarbetardata.

Data – the next frontier

Data verkar vara ordet på allas läppar när det kommer till HR – och för Alex är detta självklart helt naturligt. Han bestämde sig för att spela en roll i denna omvandling genom att skapa kraftfulla – men enkla och intuitiva – analysverktyg utformade speciellt för HR-ledare.

– Vi kallar data the next frontier. Det är det som kommer att prägla utvecklingen av alla bolag, stora som små, och på så vis även HR. Data är däremot inget nytt, det har existerat länge och varit otroligt viktigt, men det kommer att vara ett ännu större fokus på att använda data på bättre sätt under de kommande åren.

Vi lever i en så kallad knowledge economy – ett ekonomiskt system som bygger på intellektuellt kapital.
– Om vi tittar på aktiemarknaden och hur investerare bedömer om ett bolag är värdefullt eller inte, är det ofta graden av intellektuellt kapital, vilken kunskap och vilka tillgångar som finns inom bolaget, som är avgörande.

Skapar meningsfulla konversationer

Vi har alla fått enkäter där vi behövt besvara frågor med hjälp av en värderingsskala mellan ett och fem – och många av oss har nog funderat kring vad det tjänar till. Begreppet survey fatigue vittnar om att människor blivit trötta på besvara enkäter som inte tillför värde. Qlearsites lösning handlar därför om att skapa meningsfulla konversationer med medarbetarna med hjälp av text analytics.

– Vi har utvecklat vårt system så att frågorna är enklare och undersökningarna kortare, men istället resulterar det i mer insikter kring såväl anställda som ledarskapet och vad som händer inom organisationen. Som chef får du en bättre bild av de frågor som är viktiga för dina medarbetare, och vad som är avgörande för att de ska trivas, utvecklas, och vilja stanna inom organisationen.

Såväl som under pandemin som när vi kommer ut på andra sidan har det blivit allt viktigare att förstå medarbetarna och kommunicera med dem på ett bra sätt, menar Alex.
– Som ledare för ett bolag är det viktigt med feedback från dina medarbetare. På distans har du har inte längre samma samhörighet som tidigare. Det blir allt viktigare att få insikter och förståelse för dina anställdas välmående, behov, vad som motiverar dem och vilka bekymmer de har inom organisationen.

HR bidrar till affären

Alla företag har mycket att vinna på att tydligare länka samman HR med affärsnyttan, anser Alex.
– Många lyssnar till en finanschef som presenterar siffror och har en detaljerad insikt kring vad som händer inom bolaget, medan HR traditionellt sett varit en roll vars värde man har bortsett ifrån. Men under pandemin har många fått upp ögonen för vilken otroligt viktig roll HR besitter och vilken affärsnytta det skapar.

Viktiga frågor som mångfald och inkludering riskerar annars att falla mellan stolarna utan bra och effektiva verktyg som mäter och följer medarbetarnas synpunkter – särskilt när medarbetarna befinner sig på distans.
– Hur många inom en organisationen som är kvinnor respektive män kan vi mäta på ett enkelt sätt. När det gäller inkludering är det en erfarenhet, något medarbetarna upplever. Det är svårt att mäta utan bra verktyg. Att skapa en inkluderande företagskultur var enklare innan pandemin då du hade möjlighet att skapa det tillsammans med medarbetarna på ett helt annat sätt, nu krävs det mycket mer.

Så behåller du medarbetarna

Många företag kan nog känna igen sig i att företagskulturen kändes starkare innan pandemin. Även här kan inhämtandet av insikter från medarbetarna vara till stor hjälp, menar Alex.
– Det är viktigt att förstå hur din organisation har blivit påverkad av pandemin, hur din kultur har förändrats och hur du som ledare kan anpassa dig och bygga tillbaka kulturen som fanns innan. Det enda sättet att förstå det är att få feedback, skapa ärliga dialoger med dina anställda och ge dem möjligheten att uttrycka sina synpunkter. Enbart då kan du som ledare förstå hur du bör agera.

Konsekvensen av att inte kommunicera på ett bra sätt med medarbetarna och att inte samla in deras feedback är att de känner sig exkluderade.
– De känner inte att de är med och bidrar, de ser det bara som ett jobb. Då är det inte konstigt att de går till nästa ställe som kan erbjuda ett större värde. En lösning som ger dig den insikten kan därför vara avgörande för att kunna behålla medarbetarna.

Hur får du insikt i dina medarbetares mående utan att spendera dyrbar tid? Testa Visma Engage kostnadsfritt i 21 dagar.
Läs mer här:
https://www.visma.se/talent-management/medarbetarengagemang/

Om Visma Talent Solutions:
Vi på Visma Talent Solutions tror att de företag som investerar i sina anställdas professionella utveckling kommer att sticka ut mer än någonsin och kunna attrahera samt behålla sina framtida stjärnor. Vi strävar efter att bana vägen för framtidens arbete genom att kombinera alla processer i talent ecosystem: attrahera, anställa, utveckla och behålla – och genom detta få individer att växa och öka tillväxten hos företag.

Läs mer om Visma Talent Solutions här:
https://www.visma.se/talent-management/

Mest populära

 • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

  Bilpolicy – gratis mall till företaget

  Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.

 • Personalhandbok – gratis mall

  Personalhandbok – gratis mall för företag

  En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.

 • Fler ansökningar blir digitala

  Med licensen digital ärendehantering blir processen kring ärenden helt automatiserad. Just nu utvecklas fler funktioner som kommer att ingå framöver.
  – Vi har fått många bra förslag från er kunder, som friskvård och att omvandla semesterdagar till pengar, säger Håkan Karlsson, produktmarknadschef för Personec P.