Tillbaka till huvudmeny

En våg av efterfrågan på digital kompetens i offentlig sektor

En ny studie från Swedish Center for Digital Innovation visar att offentlig sektor har fördubblat sin efterfrågan på digital kompetens i jobbannonser mellan 2006-2019.

Den största förändringen syns bland kommuner, som i jämförelse med myndigheter och regioner klättrat från en jumboplats till att på senare tid efterfråga mest digital kompetens vid rekrytering. 

– I och med alla nya system måste kommunerna anställa personal som förstår och kan arbeta med tekniken. Det vi ser är början på en stor våg av digital kompetens som sköljer in över kommunerna, säger Johan Magnusson, docent i informatik och medförfattare till rapporten “Den Stora Vågen: Digital Kompetens i Offentlig Sektor 2006-2019”.

Svenska kommuners ledande HRM-system

Det finns dock en tydlig skillnad i utvecklingen mellan offentlig sektors olika nivåer. Från 2016 har efterfrågan på digital kompetens avstannat något inom myndighetssektorn och stoppats helt bland regioner.

− En av anledningarna kan vara att både staten och regionerna tror att de tillgodosett behovet av digital kompetens inom sina organisationer. Detta trots att den digitala samhällsutvecklingen pekar i motsatt riktning, säger Johan Magnusson.

I rapporten har forskarna även gjort samma analys på̊ de mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen och jämfört resultatet med siffrorna från offentlig sektor. Jämförelsen visar att privat sektor har markant högre efterfrågan på digital kompetens.

FAKTA

Cirka 1,3 miljoner av totalt 6,7 miljoner offentliga platsannonser från Platsbanken 2006-2019 analyserades.

Därtill 50 000 platsannonser gjorda av bolagen på OMX Stockholm 30

Swedish Center for Digital Innovation (SCDI) är ett forskningscentrum bestående av forskare från Göteborgs universitet, Umeå universitet och Handelshögskolan i Stockholm. Arbetet bedrivs inom ramen för forskningskonsortiet Digital Förvaltning.

Mest populära

  • Strax dax för semesterårsskifte

    I alla fall, för företag och organisationer med semesterår (1 april – 31 mars) är det strax dax, att göra ett semesterårsavslut. Det görs efter aprillönen, så att eventuella avvikelser och uttagna semesterdagar i mars, finns registrerade i lönesystemet.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.