Tillbaka till huvudmeny

En löneroll i förändring kräver mer plats

Isabel Navas är lönechef på KONE och odelat positiv till hur digitalisering förändrar arbetet. Nu uppmanar hon kollegiet till att ta större plats och framhålla värdet av en proaktiv lönefunktion. 

En löneroll i förändring kräver plats
En löneroll i förändring kräver plats

Isabel Navas är lönechef på KONE och odelat positiv till hur digitalisering förändrar arbetet. Nu uppmanar hon kollegiet till att ta större plats och framhålla värdet av en proaktiv lönefunktion. 

– Den gamla administrativa rollen med många manuella uppgifter passade aldrig mig. Jag nedvärderade mitt yrke och kände mig inte stolt, säger Isabel Navas som idag är lönechef på KONE och auktoriserad lönekonsult.

Lönerollen genomgår just nu stor förändring och statusen stiger. Mycket tack vare att enklare och repetitiva uppgifter automatiseras.

– Arbetet kretsar mer och mer kring IT. Rollen går mot att bli mer rådgivande och det ställer krav på högre kompetens och att vi jobbar mer proaktivt.

Digitalisering som drivkraft

En viktig faktor när Isabel Navas sa ja till chefsrollen, var att det ökade hennes möjligheter att påverka den digitala utvecklingen.

– Så fort jag hör om ett projekt, så anmäler jag mig! Målet är att frigöra mer tid och då krävs ett digitalt flöde som underlättar och kvalitetssäkrar arbetet.

Ett stort steg i den riktningen tar KONE inom kort när de kör igång med Payroll Automation i lönesystemet HR-plus 8. Då automatiseras lönekörningen enligt de förinställda parametrar som företaget själva väljer. Ett klick är i princip allt som krävs för att starta processen som också kan schemaläggas nattetid.

– Vi kommer att kunna jobba mer kvalitativt och bli mindre sårbara. Med det nya flödet är det lätt att täcka upp för varandra om någon blir sjuk.

Få lönechefer i ledningsgruppen

Isabel Navas långsiktiga vision är att information ska levereras automatiskt till medarbetare och chefer, innan de ens hunnit efterfråga den.

– Som i år när vi har en stor avtalsrörelse med många nya kollektivavtal, då ska vi ligga steget före och proaktivt informera om vad det innebär.

I de flesta organisationer representerar lön den största kostnaden. Felaktiga beslut kan få ödesdigra konsekvenser för enskildas privatekonomi. Med tanke på det har yrket inte haft den tyngd som det förtjänar, menar Isabel Navas. Att lönechefen sällan har plats i ledningsgruppen är ett tecken på det.

– Alla som arbetar med lön måste förstå sitt värde och själva se till att ta den plats som vårt arbete förtjänar, säger Isabel Navas.

KONE är ett av världens ledande företag inom KONE digitaliserar för att möta en löneroll i förändringhiss- och rulltrappsbranschen. De har 60.000 anställda, varav 1100 får lön i HR-plus 8.
Klaratornet i Göteborg och Mall of Scandinavia i Stockholm är exempel på platser där KONEs hissar och rulltrappor underlättar förflyttning.

Jobbar du med lön? Just nu genomför vi en undersökning och hoppas att du vill besvara några snabba frågor (klicka här)! Det tar bara ett par minuter och vi behandlar svaren anonymt. Tack!

Mest populära