Tillbaka till huvudmeny

Dubbla anställningar – inga problem!

I HR-plus 8 är självrapporteringen lika enkel oavsett hur många roller du har. Lönen samlas automatiskt i en enda korrekt utbetalning.

Dubbla anställningar är lika lätta att hantera i HR-plus 8 som vilken anställning som helst!
Dubbla anställningar är lika lätta att hantera i HR-plus 8 som vilken anställning som helst!

I HR-plus 8 är självrapporteringen alltid enkel även om du har dubbla anställningar. Lönen samlas automatiskt i en enda korrekt utbetalning.

Det vanliga är att du bara har en anställning hos en och samma arbetsgivare. Men i några fall, som till exempel när en lärare tar sig an uppgiften som biträdande rektor på deltid eller om en butiksanställd tar ett uppdrag som tjänsteman, blir det aktuellt med dubbla anställningar.

Ur ett systemperspektiv är det ibland trixigt att hantera dubbla anställningar eftersom löneberäkningen kan skilja sig åt. Till exempel hanteras semester olika för lärare och rektorer. I HR-plus 8 finns standardfunktionalitet som klarar de här fallen utan problem.

– Teoretiskt sett kan systemet hantera hur många dubbla anställningar som helst. Det finns ingen övre gräns, säger Karin Kraftman, applikationskonsult för HR-plus. 

Den smidiga hanteringen fungerar dessutom lika bra för den anställde som löneadministratören. Som anställd loggar du bara in en gång för att få en samlad bild

– Om du till exempel ska göra en reseräkning, väljer du vilken anställning den ska gälla för. Semester och annat beräknas utifrån varje anställnings olika villkor, men allt summeras i en samlad utbetalning. 

HR-plus 8 är helintegrerat med bemanningssystemet Medvind WFM som också är byggt för att hantera dubbla anställningar. Det innebär att du kan schemalägga respektive anställning så att tid och avvikelser blir öronmärkta för respektive anställning när de förs över till HR-plus. Allt för att automatisera administrationen och skapa underlag för EN korrekt löneutbetalning!

Läs mer om HR-plus 8 – systemet som automatiserar lönehanteringen för Sveriges största företag!

Mest populära

  • Kan arbetsgivare betala ut pengar istället för semester?

    När semesteråret når sitt slut, och de anställda har semesterdagar kvar, vad kan du som arbetsgivare göra? Kan du betala ut pengar istället för att ge medarbetaren semester? Det är en vanlig fråga, och svaret finns i semesterlagen.

  • Det här innebär nya LAS för offentlig sektor

    Nyligen lade regeringen en proposition på en lagförändring rörande arbetsrätten, kallat nya LAS. Den nya lagen förväntas träda i kraft den 30 juni 2022 och börja tillämpas den 1 oktober 2022.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.