Tillbaka till huvudmeny

Dubbla anställningar – inga problem!

I HR-plus 8 är självrapporteringen lika enkel oavsett hur många roller du har. Lönen samlas automatiskt i en enda korrekt utbetalning.

Dubbla anställningar är lika lätta att hantera i HR-plus 8 som vilken anställning som helst!
Dubbla anställningar är lika lätta att hantera i HR-plus 8 som vilken anställning som helst!

I HR-plus 8 är självrapporteringen alltid enkel även om du har dubbla anställningar. Lönen samlas automatiskt i en enda korrekt utbetalning.

Det vanliga är att du bara har en anställning hos en och samma arbetsgivare. Men i några fall, som till exempel när en lärare tar sig an uppgiften som biträdande rektor på deltid eller om en butiksanställd tar ett uppdrag som tjänsteman, blir det aktuellt med dubbla anställningar.

Ur ett systemperspektiv är det ibland trixigt att hantera dubbla anställningar eftersom löneberäkningen kan skilja sig åt. Till exempel hanteras semester olika för lärare och rektorer. I HR-plus 8 finns standardfunktionalitet som klarar de här fallen utan problem.

– Teoretiskt sett kan systemet hantera hur många dubbla anställningar som helst. Det finns ingen övre gräns, säger Karin Kraftman, applikationskonsult för HR-plus. 

Den smidiga hanteringen fungerar dessutom lika bra för den anställde som löneadministratören. Som anställd loggar du bara in en gång för att få en samlad bild

– Om du till exempel ska göra en reseräkning, väljer du vilken anställning den ska gälla för. Semester och annat beräknas utifrån varje anställnings olika villkor, men allt summeras i en samlad utbetalning. 

HR-plus 8 är helintegrerat med bemanningssystemet Medvind WFM som också är byggt för att hantera dubbla anställningar. Det innebär att du kan schemalägga respektive anställning så att tid och avvikelser blir öronmärkta för respektive anställning när de förs över till HR-plus. Allt för att automatisera administrationen och skapa underlag för EN korrekt löneutbetalning!

Läs mer om HR-plus 8 – systemet som automatiserar lönehanteringen för Sveriges största företag!

Mest populära

  • Nya löner för 2023 är på plats – så här påverkas du

    Kommunal tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har nu fattat beslut om det sista avtalsåret. De är överens om hur mycket lönerna ska öka under 2023 och har fått till en kraftig ökning av avtalets lägstalön. Samtidigt skjuts förhandlingen om låglönesatsningen till nästa år.

  • P27 läggs ner – vad händer nu?

    P27 Nordic Payments, projektet som skulle bygga en gemensam betalningsinfrastruktur i Norden, har dragit tillbaka sin ansökan om clearingtillstånd från Finansinspektionen.

  • Agda PS – nästa generations lönesystem

    Det händer mycket runt lönesystemet Agda PS. Planen för Agda PS är exceptionellt spännande, både för befintliga kunder men också för nya. Jag har träffat Mikko Keinonen, Product Development Director på Visma Enterprise, för att ta reda på mer.