Tillbaka till huvudmeny

Digitalisering för människornas skull ‒ ja tack!

Digitalisera med människors bästa för ögonen ‒ då har vi en ljus framtid framför oss. Då kan vi låta robotar ta de tunga, farliga och tråkiga jobben. Och de jobb som handlar om att ta hand om människor kan få bli många fler.

Här är tre exempel på hur våra kunder digitaliserar för människornas skull ‒ och ett exempel från oss själva.

“Hur kan vi förbättra den här processen så att vi får mer tid för våra patienter, så att vi kan ge våra kommuninvånare bättre service, så att våra ledare kan fatta bättre affärsbeslut?” Så säger våra kunder till oss. Visst ingår det i vårt jobb att utveckla de smartaste tekniska lösningarna. Men vi gör det inte enbart för teknikens skull. Vi bygger it-lösningar som gör skillnad för människor ‒ och det är vår drivkraft och inspiration. 

‒ Jag tänker att själva idén med att digitalisera är att förenkla och förbättra en manuell process som för användaren tar tid och skapar frustration. Jag vill hjälpa företag att tänka utanför boxen och samtidigt alltid ha slutanvändaren i fokus, säger en medarbetare på Visma Consulting.

1. Digitaliserat donationsregister räddar liv

Visma Consulting har utvecklat Donationsregistret åt Socialstyrelsen. Donationsregistret håller reda på alla som är villiga att donera organ och alla som väntar på att få till exempel ett nytt hjärta. När en donation blir möjlig måste en matchning mellan donator och mottagare göras snabbt,  informationen i Donationsregistret måste alltid vara tillgänglig. Utan digitalisering vore det inte möjligt.

2. Digitaliserad fartygskontroll ger vinster för miljön

Varje år åker tusentals fartyg till hamnar över hela världen. När ett fartyg närmar sig en hamn är det skyldigt att visa ett certifikat för att få lasta eller lossa. I väntan på att någon skulle komma ut till fartyget och läsa dessa fysiska papper har fartygen tidigare ankrat upp utanför hamnarna och låtit motorerna gå. Visma Consulting har digitaliserat hanteringen av dessa fartygs- och sjöfartscertifikat vilket nu sparar tid och pengar och är bra för miljön.

3. Digitaliserad socialjour ger snabbare hjälp

En socialjour tar hand om akuta ärenden inom socialförvaltningens individ- och familjeomsorg, ärenden som inte kan vänta på handläggning under kontorstid. Arbetssättet har varit tidskrävande och har inneburit en relativt osäker hantering av sekretessbelagd information. Visma Consulting har utvecklat en digital plattform bestående av en e-tjänst med flera olika ärendetyper som hjälper socialjouren att hantera ärendena snabbt och säkert. I klartext betyder det att barn som far illa i sin hemmiljö, missbrukare som behöver hjälp eller någon som är utsatt för våld kan bli hjälpta snabbare. Och när socialjouren kan lägga mindre tid på rutinarbete kan de i stället lägga mer tid på den personliga kontakten med de som behöver den bäst.

4. Digitaliserat kontorsarbete ger utrymme för privatliv

Vi på Visma försöker leva som vi lär. Vi använder hellre online-möten än tar bilen eller flyget till möten. Vi håller gärna webbinarier för våra kunder i stället för seminarier på annan plats i landet. Och vi tummar ändå inte på den mänskliga interaktionen ‒ även om vi inte träffas fysiskt så kan vi se varandra, läsa av ansiktsuttryck och höra på tonfallet hur läget är. Det är inte alltid nödvändigt att vara på kontoret, vi kan ändå snabbt komma i kontakt med varandra. Information och dokumentation delar vi med varandra i workspaces där hela teamet har tillgång till samma material. Vi minskar miljöpåverkan och får dessutom en arbetssituation som går att kombinera med ett aktivt privat- och familjeliv. Att vara systemutvecklare och småbarnsförälder funkar hos oss!

Läs mer om digital arbetsplats för företag.

Digitalisera för människorna!

“Digitaliseringen tar våra jobb. Digitaliseringen byter ut människor mot robotar. Digitaliseringen tar bort närhet, värme och originalitet.” Så kan det låta. Och så skulle det kunna bli ‒ om alla IT-utvecklare, samhällsbyggare och visionärer skulle låta sig bländas av teknikens möjligheter och glömma allt annat. Men varför skulle det inträffa?

Yrken har alltid försvunnit när tiderna förändrats. Tunga, farliga och monotona jobb har tagits över av maskiner som nu förfinas till mer eller mindre intelligenta robotar. Stiftelsen för strategisk forskning skriver i en rapport att vartannat jobb kan bli automatiserat inom 20 år. Men de skriver också: ”Yrken som kräver fingerfärdighet, originalitet, konstnärlighet, social förmåga, förhandling, förmåga att övertala, och omtanke om andra människor har lägst sannolikhet att ersättas.” 

Digitalisera för människornas skull. Då har vi en ljus, digitaliserad och mänsklig framtid framför oss. 

Vill du veta mer om Visma Consulting som digitaliseringspartner och våra kunder?

Besök vår hemsida

Mest populära