Tillbaka till huvudmeny

Så ökar du konsulternas debiteringsgrad

Planera och följ upp dina konsulters debiteringsgrad och lönsamhet så att du får ut högsta möjliga värde från varje anställd. Då kan du erbjuda högre löner och anställa de mest konkurrenskraftiga konsulterna.

Planera och följ upp dina konsulters debiteringsgrad och lönsamhet så att du får ut högsta möjliga värde från varje anställd. 

Såväl projekt med löpande räkning som fastprisprojekt kan användas som prismodeller. Det finns standardprislistor för kund, extern prissättning på olika nivåer, samt kostnadsprislistor för underkonsult och intern prissättning. Du kan också bygga egna verksamhetsspecifika rapporter som distribueras ut till olika delar i verksamheten.

Det enklaste är i de flesta fall att låta ett affärssystem ge dig insikt i lönsamhet och avvikelser på kund-, projekt- och konsultnivå. I Visma PX finns omfattande rollbaserad planering och uppföljning för tidrapportörer, uppdragsledare, avdelningschefer och administratörer.

Hämta e-guide: Nyckeltal och uppföljning med Visma PX

Ett annat perspektiv av intäkten per konsult är medeltimpris. När debiteringsgraden per timme för en konsult minskar, sjunker även konsultens medeltimpris, eftersom debiterad intäkt då slås ut på allt fler timmar. Detsamma gäller om ett fastprisuppdrag tar längre tid än beräknat. I båda fallen blir produktivitet och lönsamhet lägre. Vissa konsulter har både fastprisuppdrag och projekt på löpande räkning. Då blir beräkningen av brytpunkten genast ännu mer komplex.

Få ut fler effektiva arbetstimmar av varje anställd

I allmänhet bör du sträva efter att ha så hög beläggningsgrad som möjligt. Gärna 100 %. När det gäller debitering är det oftast inte så. Ett typiskt mål för debiteringsgrad brukar ligga på 60 – 85 % beroende på typ av konsult. För att veta vilken lägsta debiteringsgrad du kan acceptera behöver du känna till break-even, dvs minsta antalet timmar som företaget behöver fakturera under en period för att täcka kostnaderna och därmed förbli lönsamt. Då behöver du kunna kontrollera vinstmarginalen per timme.

När konsulter befinner sig mellan projekt, sitter de ofta en vecka eller två vid skrivbordet. Många konsult mellan projekt tillbringar ofta tiden med att träna nya kunskaper. Det kan ditt företag naturligtvis ha nytta av i framtida kundrelationer. Men om en kund skulle behöva konsultens hjälp, skulle du avbryta övningen? I så fall är det en indikation på att utbildningstiden inte ska kategoriseras som beläggning.

I en idealisk värld är din beläggningsgrad nära 100% och du fakturerar en stor andel av tiden. Det betyder att du har en väl planerad konsultverksamhet. Din arbetsproduktivitet är hög, vilket innebär att du får högsta möjliga värde ut av varje anställd. Eftersom du maximerar värdet från varje anställd möjliggör du högre löner och kan då skaffa konkurrenskraftiga konsulter. Hög arbetsproduktivitet leder också till högre vinstmarginaler, vilket är bra för företaget. Det sägs för övrigt att anställda med hög beläggningsgrad generellt sett är lyckligast.

Låt oss visa dig hur du kan planera och följa upp lönsamheten så att du får ut högsta möjliga beläggnings- och debiteringsgrad.

Kostnadsfritt webbinar

Mest populära