Tillbaka till huvudmeny

Cyber security är ett delat ansvar

Antalet cyberattacker ökar och alla kan drabbas. Att få sin identitet kapad eller bankkontot länsat är förstås en påfrestande upplevelse. Därför har vi under oktober månad deltagit i och uppmärksammat European Cyber Security Month (ECSM). Men såklart är cybersäkerhet lika viktigt för oss under årets alla månader.

login and password, cyber security concept, data protection and secured internet access

Årets upplaga av ECSM har berört två teman, första hjälpen – riktlinjer om du råkar ut för en cyberattack samt cybersäkerhet hemma. Två teman som är inte kan bli mer aktuella. Ta den omfattade cyberattacken mot livsmedelskedjan Coop som ett exempel och i pandemins spår har cybersäkerhet blivit en del av vår vardag nu när vårt arbete sker mer digitalt.

“Påverkar oss alla”

Maria Huss-Landström, som arbetar med informationssäkerhet inom Vismaorganisationen berättar: “Vi har uppmärksammat ECSM för att bidra till ett ökat säkerhetsmedvetande. Det är ett omfattande nätverk av datorer som underlättar våra liv, vilket påverkar oss alla. Alla vi har en viktig roll i att stärka cybersäkerheten och en del av det är att använda sig av säkra inloggningar.”

För fjärde året i rad har Visma deltagit för att fortsätta att etablera en stark säkerhetskultur inom hela organisationen. För att utbilda inom cybersäkerhet har organisationen bland annat deltagit i olika workshops och träffar där det i år har fokuserats på säkra lösenord. 

“Svaga lösenord är fortfarande ett stort problem – ta tillfället och se över lösenord och vid behov ändra till ett starkt samt unikt lösenord och aktivera tvåstegsautentisering när det är möjligt.” säger Maria Huss-Landström.

Läs även:
Oktober är European Cyber Security Month, där Visma är högst delaktiga
Maria Huss-Landström om betydelsen och utvecklingen av cybersäkerhet
Phishing, Smishing och Vishing – tre vanliga sociala bedrägerier

Mest populära

  • Kan arbetsgivare betala ut pengar istället för semester?

    När semesteråret når sitt slut, och de anställda har semesterdagar kvar, vad kan du som arbetsgivare göra? Kan du betala ut pengar istället för att ge medarbetaren semester? Det är en vanlig fråga, och svaret finns i semesterlagen.

  • Det här innebär nya LAS för offentlig sektor

    Nyligen lade regeringen en proposition på en lagförändring rörande arbetsrätten, kallat nya LAS. Den nya lagen förväntas träda i kraft den 30 juni 2022 och börja tillämpas den 1 oktober 2022.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.