Tillbaka till huvudmeny

Maria Huss-Landström om betydelsen och utvecklingen av cybersäkerhet

Den digitala utvecklingen fortsätter att accelerera och för med sig många fördelar. Den effektiviserar företag, förenklar arbetsuppgifter som tidigare krävde manuell handpåläggning och skapar en mer flexibel arbetsmiljö.

cybersäkerhet, laptop, lås

Men med ett stort fokus på teknik och digital användning innebär att man utsätts för utmaningar och säkerhetsrisker, och det är viktigt att företag har en plan för cybersäkerhet. I denna artikeln berättar vi mer om vår nyanställda informationsäkerhetsansvariga Maria Huss-Landström och hur Visma jobbar med cybersäkerhet.

Välkommen till Visma Maria! Hur kom det sig att du började jobba med cybersäkerhet?

Det var lite av en tillfällighet som jag, tidigt i min yrkeskarriär, kom in på säkerhetsområdet men fann det direkt riktigt intressant. Utvecklingen av området har varit mycket spännande under de här åren och den kommer att fortsätta.

Jag har flerårig erfarenhet av att leda och utveckla IT-avdelningar, både från privat och offentlig sektor. Säkerhet i olika sammanhang är en röda tråd i min yrkeskarriär. Jag har arbetat med säkerhet tillsammans med olika målgrupper/intressenter och ur olika perspektiv.  Mitt fokus är på utveckling av säkerhetsområdet och att säkerställa efterlevnad. Tex  ledningssystem, audits, avtal, riskhantering, privacy, compliance m.m.   

Vad innebär din nya roll som informationssäkerhetsansvarig på Visma och vad ser du mest fram emot?

Som informationssäkerhetsansvarig har jag det övergripande ansvaret att leda och utveckla säkerhetsarbetet. Jag kommer närmast att fokusera på ledningssystemen framförallt för informationssäkerhet.

Jag ser mest fram emot att tillsammans med mina kollegorna fortsätta utveckla säkerhetsarbetet så att det även framöver är ett effektivt och stöd för verksamheten samt affären. 

Varför anser du att cybersäkerhet är så viktigt?

Cyber security berör oss alla –  från nationer, globala företag och inte minst oss som individer. Området har och kommer få en viktigare betydelse i vår allt mer automatiserade och digitala värld. Området i dag har en viktig roll att bidra ökad till konkurrenskraft och skydda våra kunders intressen

Det finns flera definitioner av begreppet cyber security. Jag ser det som ett begrepp som innefattar metoder, processer, människor och teknik med syfte att bevara information- tillgångarnas konfidentialitet, integritet och tillgänglighet. Med målet att bidra till företagets konkurrenskraft och skydda kunders samt anställdas intressen. Cybersäkerhet kommer att få en viktigare roll, både för organisationer, företag och även individer.

Hur ser du på utvecklingen av cybersäkerhet?

Pandemin visar på ett påtagligt sätt på vilket sätt företag, myndigheter och privatpersoner är beroende av digitala infrastrukturer. Och digitaliseringen har accelererat i samband med pandemin. Men den har även inneburit, globalt, en komplexare hotbild med ökade, nya och mer sofistierade försök till attacker. Innovation av ny teknik och nya affärsprocesser samt affärsmodeller tror jag kommer att ändra synen på cybersäkerhet som ännu tydligare kommer att ha en viktig del i affären. 

Säkerhetsområdet kommer att fortsätta att utvecklas i mycket snabb takt med nya legala krav, nya affärsmodeller och arbetssätt. Digitaliseringen kommer ännu effektivare stärka motståndskraften, förmågan att upptäcka och förebygga hot att förbättras. Nya tekniska lösningar räcker inte att upprätthålla en bra nivå säkerhetsnivå – det kommer till syvende och sist att handla om människor att vi fortsätter integrerar säkerhetsaspekterna i våra arbetssätt. 

Säkerhet kommer i allt större utsträckning att beröra alla och även som privatpersoner behöver man förstå värdet av sin information.  Och att det kan förödande konsekvenser om din privata information manipuleras, förstörs eller används av obehörig i ett kriminellt syfte. 

Så jobbar Visma med cyber säkerhet

Säkerhet är en av Vismas viktigaste prioriteringar, och vi är engagerade i att skydda de uppgifter vi får från våra kunder, anställda och kontaktpersoner. Vårt fokus på säkerhet är djupt integrerad i alla delar av vår komplexa organisation. Vi gör detta för att säkerställa att våra kunders data, vår egen data och att vår egen infrastruktur är av bästa slag. Detta är ett grundläggande krav för vår verksamhet och kommer fortsätta att vara en av våra största prioriteringar.

Vi arbetar med säkerhet på flera sätt. Det ena är att skapa en stark säkerhetskultur bland våra anställda. Ett annat är att se till att vi har etablerade processer, metoder, tekniker och anammat beprövade standarder. Detta för att säkerställa säkerhet och tillgänglighet för våra kunder.

Naturen av säkerhetshot och it-brottslighet förändras ständigt. I vår roll som leverantör av molnlösningar har vi gjort säkerhetsmedvetenhet till en naturlig del av vår process.

Läs mer om hur vi arbetar med informationssäkerhet på Visma och Svensk e-identitet.

Mest populära