Tillbaka till huvudmeny

Business Intelligence på Lön- och HR-avdelningen

Personalstatistik ställer höga krav på bra rapportering. Läs om vad ett bra Business Intelligence-verktyg på Lön- och HR-avdelningen måste klara av.

Personalkostnaderna är en av de största utgifterna att förhålla sig till. Därför är det viktigt att ha full kontroll på siffror och KPIer. Företaget måste kunna svara på frågor om exempelvis antalet heltidstjänster, frånvarostatistik, åldersfördelningar, lönekostnader och arbetad tid. Man måste ha kontroll på månatlig utveckling, kvartalsberäkningar och kunna jämföra resultat mot tidigare perioder. Detta ställer höga krav på rapportering och det i sin tur kräver att Lön- och HR-systemet levererar bra underlag.

Oavsett storlek på Lön- och HR-avdelningen är det viktigt att ha kontroll på statistiken. Visst kommer man långt med manuell hantering men för medelstora och större företag tar detta allt för mycket tid och det är ofta svårt att sammanställa och ta hänsyn till alla siffror som påverkar slutresultatet.

Vad ett bra Business Intelligence-verktyg måste kunna göra:

 • Förenkla rapporteringsprocessen
  Ett BI-vertyg måste standardisera rapporteringen och skapa kontinuitet i vad som rapporteras, när och hur ofta. När beräkningen sker på samma sätt varje gång får man ett bra stöd i beslutsprocessen.
 • Processa stora volymer data på kort tid
  Mängden data i ett Lön- och HR-system är enorm. Ett BI-verktyg måste kunna ta tillvara på informationen och anpassa rapporteringen efter den unika organisationen och dess rapporteringsbehov.
 • Leverera tydliga och intuitiva rapporter
  Resultatet måste vara enkelt att förstå och presenteras i tydliga rapporter och lättlästa grafer.
 • Rollbaserad rapportering
  Oavsett roll inom företaget ska BI-verktyget enkelt kunna filtrera och leverera relevant information.
 • Integration
  Integrationen till Lön- och HR-systemet ska ske med automatik.

I branscher med tuff konkurrens och höga krav på effektivisering är BI-verktyg viktigare än någonsin. Bra rapporteringsmöjligheter är värdefullt stöd till hela organisationen när beslut måste fattas.

Nu när du förhoppningsvis har en bättre förståelse för vad ett BI-verktyg kan göra för din organisation är nästa steg att se över ditt företags siffror och KPIer.

Vad behöver du analysera och följa upp så att du kan fatta snabbare och bättre beslut?

Vad är Business Intelligence?

Business Intelligence, även kallat beslutsstödssystem, är verktyg som används för att samla in, bearbeta och presentera information för andra. Det handlar om att analysera och följa upp information så att beslutsfattare kan fatta bättre beslut.

Information överförs från Lön- och HR-systemet till BI-verktyget där uppgifterna analyseras, sammanställs och presenteras i en överskådlig bild.

Mest populära

 • Personalhandbok – gratis mall

  Personalhandbok – gratis mall för företag

  En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.

 • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

  Bilpolicy – gratis mall till företaget

  Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.