Tillbaka till huvudmeny

Big Data: Fyra utmaningar ledningen bör vara medveten om

Vi tittar på fyra utmaningar som ledningen bör vara medveten om när de överväger att använda Big Data.

Utmaning 1: Talang

Kompetens av big data måste odlas. Särskilt de som är bra på att visualisera data och de som kan se sambandet mellan data och affärsmöjligheter är av stort värde.

Utmaning 2: Vilja

Ledningen / kunden måste vilja använda big data.

Utmaning 3: Organisationskultur

Om du ska lyckas med big data är det mycket som beror på förståelsen för organisationen och deras människor, liksom beslutsprocesser och kultur – tänker organisationen ”vad tror jag” eller ”vad vet vi”? Accenture förutsätter att mer än hälften av statliga ledare saknar en grundläggande förståelse för analys och tillämpning av insikt. Detta är en betydande utmaning och det är allvarligt om omfattningen faktiskt är korrekt.

Utmaning # 4: Teknik

Ostrukturerad data och flera datakällor medför utmaningar.

Ladda ner vår e-bok om Big Data.

Implementering

En välkänd kliché är att majoriteten av IT-projekten inte går som planerat, varken när det gäller tidsramar, budget eller funktionalitet. Data och information kommer inte av sig själva – därför är det viktigt att de berörda är involverade från början av genomförandet. Vissa studier, till exempel från MIT Sloan Business School, visar att datadrivna organisationer är betydligt mer produktiva och lönsamma än icke-datadrivna organisationer. Det borde vara en bra motivation att lägga ner mycket tid på ett bra genomförande.

Framgångsrik implementering av en big data-strategi kräver bra teknologi i botten och bra människor som kan dra nytta av möjligheterna (antingen interna eller konsulter). Organisationer som har en bra och tydlig strategi, som både har experter på teknologi och analytiker kommer att lycka extra bra.

Kort sagt, det finns fyra steg du måste gå igenom när du implementerar big data-lösningar:

  1. Skapa en gemensam målbild av vad big data-implementering bör leda till
  2. Prioritera vad big data-verktyg ska användas till
  3. Hitta modeller och verktyg som stöder målbilden och prioriteringarna
  4. Implementera lösningarna på ett sådant sätt att de är tillgängliga för alla i organisationen

Vill du veta mer om big data? Ladda ner vår e-bok