Tillbaka till huvudmeny

Beräkna dygnsvila i realtid

Från 1 oktober 2023 gäller nya regler kring vilotid för medarbetare i kommuner och regioner. Hur kan du möta de nya kraven på bästa sätt? Vi frågade Jerker Wall, produktmarknadsansvarig för schema- och bemanningssystemet Medvind WFM.

Det ser ut att vara en ganska enkel övning på papperet. Men de nya reglerna för dygnsvila slår hårt mot kommuner och regioner.

— Man är van att schemalägga på ett annat sätt. Dessutom tillförs nya och hårdare regler kring kompensationsvila, förklarar Jerker Wall. 

För dig som har Personec P och Medvind WFM finns signaler i systemet som visar när brott mot dygnsvilan uppstår, beräknar kompensationsvilan automatiskt och vid vilket klockslag dygnsvilan infaller. Om du behöver kompenseras för till exempel en kväll med övertid så signalerar systemet för det. Enligt Jerker Wall gör funktionen det mycket enklare att följa de nya reglerna. 

– Vi har tillfört nya signaler för att möta behovet. De har utvecklats i samråd med regioner, kommuner och SKR för att integreras på bästa sätt i en systemlösning. Skillnaden mellan Medvind WFM och andra system är att vi kontrollerar det här i realtid, inte bara när man bygger schemat, säger han.

Är du intresserad av ett mer avancerat schemaläggningssystem som har full koll på dygns- och veckovila? Medvind WFM är utvecklad för att användas tillsammans med lönesystemet Personec P.

Mest populära