Förnyad konkurrensättning i beställningssystemet

Genomför förnyad konkurrensutsättning eller en enklare upphandling i beställningssystemet Visma Proceedo.