Tillbaka till huvudmeny

Är en logistikbaserad affärsmodell för alla?

När smidiga flöden och anpassningsbara processer är verklighet har man gjort något rätt i grunden, menar Pär.

Är en logistikbaserad affärsmodell för alla?
Är en logistikbaserad affärsmodell för alla?

Har man logistik som en del av sin kärnverksamhet är det rimligt att utgå från det i beslut som rör företagets utveckling, för att få till smidiga flöden och anpassningsbara processer. Men att uttalat bygga sin affärsmodell utifrån det är något vi oftast hör om från de riktigt stora väletablerade företagen. Och de nya uppstickarna i branschen.

När Gartner under våren publicerade sin lista över Supply Chain Top 25 kommenterades en av de tre identifierade trenderna med “när många väljer att hålla tillbaka sin digitalisering i oroliga tider är det de som gör tvärtom och gasar som vinner fördelar”*. Och visst har vi hört det förut, men det är en sanning som märks allt tydligare. Och även om verkligheten för de flesta företag jag möter i min vardag skiljer sig från dessa storföretag är logistiken central för verksamheten. Och de verkar alla i en tid där det kan vara ödesdigert att halka efter.

“ Alla kan bestämma sig för modernisering.
Alla kan genomföra det. Och alla kan lyckas. “

Man kan vara en “digital orchestrator” på en mängd olika sätt. Och jag vill påstå att grunden för hur merparten av företagen på Gartners lista jobbar är möjligt för alla verksamheter – oavsett storlek och specifik inriktning. Självklart anpassat efter förutsättningar och behov, men att forma sin strategi utifrån sina försörjningsflöden och bestämma sig för att modernisera, det kan alla göra. Och lyckas med.

Bara en sådan sak som att lagervärdet alltid matchar huvudboken. Eller att skifta fokus från manuell kontroll till optimering av processer och arbetssätt. Med rätt affärssystem är det en självklarhet att allt som “bara måste flyta på” faktiskt gör så. Att automatisera handlar ju i grund och botten om att förenkla.

Rätt affärssystem sätter grunden

En modern affärsmodell är inte modern om den inte har ett modernt affärsstöd i grunden. Och inför det faktum att det i de allra flesta fall är dyrare att uppgradera sitt befintliga system än att byta är det svårt att förstå hur vissa fortfarande tvekar inför ett affärssystemskifte.

Eller, förstår varför gör jag. Att många fortfarande väljer att “lappa och laga” det man har, trots att man innerst inne vet att det är konstgjord andning, grundar sig nästan alltid i en rädsla för att frångå något som man vet fungerar.

Men vad skulle kunna fungera bättre? När jag ställer den frågan blir diskussionerna ofta långa. Och detaljerade. De allra flesta företag jag möter har örnkoll på vad som inte fungerar optimalt i deras försörjningskedja. Och många har vetat det länge.

Vänta inte tills modernisering blir ett måste

Bland våra kunder är det tre väldigt konkreta saker som sticker ut som avgörande för att man valt tillslut tagit steget att modernisera:

 • Föråldrad teknik – man har ett gammalt logistiksystem som inte utvecklas i takt med verksamhetens behov.
 • Växtvärk – företaget växer och utvecklas snabbt, men tekniken för att stötta detta hänger inte med.
 • Digitalisering – man vet att digitalisering är ett (kanske det enda) sättet att framtidssäkra sin verksamhet.

Många av dessa företag är också ense om att man borde gjort det tidigare.

När tar ni steget till molnet?

Även MHI och Deloittes rapport MHI annual industry report 2020 befäster att automatisering är vägen att gå. Här framgår att 20 procent av ledarna i branschen anser att den digitala försörjningskedjan är normen, resterande 80 procent anser att det är så inom fem år.

Enligt samma rapport förväntas också 81 procent av företagen att jobba molnbaserat inom 1-2 år, 90 procent inom fem år. Hur stor del av er infrastruktur är i molnet i dag?

Det hela är egentligen ganska enkelt. Jag brukar säga att 95 procent av ett företags behov täcks av systemet, och för de resterande fem procenten behöver anpassningar göras. Anpassningar som kanske också är en viktig del i just er förändringsresa.

Stabilitet, trygghet och funktioner

När jag får frågan från företag med logistik som en del i verksamheten om varför man ska välja Visma.net framför en annan lösning brukar jag nämna vår styrka som leverantör. Det är en garant för långsiktighet och stabil utvecklingstakt. De möjligheter som finns till avancerat beslutsstöd, rapporter och analys är också svårslagbar, Inte minst efter Vismas förvärv av OneStop Reporting i fjol. Och för att nämna några funktioner:

 • Avancerad pris- och rabatthantering
 • Del- och samleverans
 • Beställningsförslag – min/max
 • Returhantering (RMA)
 • Inköp baserad på försäljningsorder
 • Direktleverans
 • Lagerförflyttning mellan hyllplatser
 • Strukturartiklar / montering
 • Parti-/serienummer/hållbarhetsdatum
 • Plocklista och packsedel
 • Stark momshantering (för flera länder)
 • Beställningsförslag – säsong
 • Löpande inventering
 • Flerlagerhantering
 • Flytande beställningspunkter

Vill du veta mer? Kom på webbinar!

Möt mig för presentation och demo av Visma.net specifikt för verksamheter inom logistik och lagerhantering. Är du det minsta lilla nyfiken på vårt affärssystem i molnet hoppas jag att du anmäler dig och loggar in. Hoppas vi ses!

Anmäl dig här

PS. Vill du träffa oss för en personlig demo, eller komma i kontakt med oss för frågor – hör av dig här.

*Mike Griswolds uttalande kan ses i sin helhet här.

Mest populära