Tillbaka till huvudmeny

API och OData gör arbetet multifunktionellt

Många förknippar Visma med klassisk HR-hantering, i synnerhet de som arbetar inom offentlig sektor. Nu tar vi på Visma ett helhetsgrepp för att utveckla och digitalisera tjänster riktade mot offentliga verksamhet. Hos Visma PubliTech står bland annat API och OData i fokus.

HR-verksamheter har de senaste åren utvecklats och blivit allt mer digitaliserade. I takt med förnyade arbetssätt har även förväntningar från anställda förändrats. De förväntar sig kunna få lönespecifikationer till sin digitala inkorg, skriva på avtal med hjälp av en signeringstjänst och access till dokumentation på distans.

I många fall är dessa tjänster tillgängliga från olika leverantörer och utmaningen ligger i att kunna integrera dem i sina egna lösningar. Det är här som API och OData är avgörande funktioner.

Vad är API och vad betyder det?

API står för “Application Programming Interface” och är ett verktyg som gör det möjligt för olika program att kommunicera med varandra på ett enkelt sätt.

API:er dyker upp i alla möjliga sammanhang. När du exempelvis skriver ut ett dokument så är det ett API på din dator som pratar med ett API på skrivaren. Ett annat exempel är när en tidrapport hämtas in och används som löneunderlag.

Vad är OData?

OData står för “Open Data Protocol” och är en standard som Microsoft har tagit fram. Protokollet talar om hur olika system ska utväxla information med varandra. 

Man kan säga att Microsoft tagit fram ett gemensamt språk, som alla kan lära sig att använda när de kommunicerar. När program vet hur de ska kommunicera blir de mycket effektiva och som utvecklare blir det enklare att skapa kreativa lösningar.

Tillsammans är API och OData en kraft att räkna med

Genom att använda API och OData tillsammans kan vi koppla ihop vårt HR-system med ett stort antal moduler från andra leverantörer, som är specialister inom sitt område.

Redan idag har våra system ett 80-tal olika integrationer. Tidigare låg utmaningen i att kommunikationen mellan olika integrationer kunde fortsätta, efter exempelvis nya uppdateringar. Genom att använda en SaaS-lösning, med API och OData som standard, kan Vismas system tillsammans med de olika integrationerna utvecklas oberoende av varandra. På så sätt säkerställer vi en fortsatt drift utan risk för avbrott eller andra driftstörningar.

Nya möjligheter och effektivare arbetssätt med SaaS

API och OData innebär på sätt och vis ett nytt arbetssätt, men samtidigt sker allting i samma system. Dessutom kan olika integrationer kopplas in eller tas bort beroende på vilka behov som finns hos HR-avdelningen.

Genom att koppla ihop olika system öppnas nya möjligheter att hitta samband och dra lärdomar som tidigare inte var möjliga. Visma PubliTechs SaaS-lösningar som använder API och OData gör det helt enkelt möjligt att effektivisera hela den kommunala livscykeln. Därmed kan kommuner och regioner lägga resurser på rätt saker.

Användarvänligt, tillgängligt och framtidssäkert

För dig som arbetar med HR inom offentlig sektor innebär Visma PubliTech en möjlighet att digitalisera er verksamhet. Det finns ingen risk att säkerheten äventyras och det blir även enklare att utveckla arbetssättet, allt eftersom. Du behöver inte heller fatta beslut i förväg om vad du kan behöva eller inte.

Det går därför att testa en funktion och se om den passar in i just er verksamhet eller inte. Du slipper binda upp dig eller sitta fast med system som inte går att utveckla utan stora investeringar. Allt tack vare API, OData och SaaS.

Två saker du behöver veta om SaaS.

Mest populära

 • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

  Bilpolicy – gratis mall till företaget

  Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.

 • Personalhandbok – gratis mall

  Personalhandbok – gratis mall för företag

  En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.

 • Fler ansökningar blir digitala

  Med licensen digital ärendehantering blir processen kring ärenden helt automatiserad. Just nu utvecklas fler funktioner som kommer att ingå framöver.
  – Vi har fått många bra förslag från er kunder, som friskvård och att omvandla semesterdagar till pengar, säger Håkan Karlsson, produktmarknadschef för Personec P.