Tillbaka till huvudmeny

6 tips för att publicera tillgängliga pdf:er på webben

Skapa ett inkluderande digitalt landskap genom att arbeta med digital tillgänglighet. Alla kan arbeta med universell design och följa riktlinjerna i Webbdirektivet och WCAG 2.1. Myndigheter i Sverige har krav på sig att göra det men alla tjänar på det. Det finns en del grupper som är helt beroende av webbtillgänglighet men desto fler som tjänar på det.

Steg att förhålla sig till vid publicering av pdf:er på webben

När vi ser på dokument så hjälper riktlinjerna i Webbdirektivet och WCAG 2.1 dig att både visuellt och funktionellt skapa tydliga och användarvänliga dokument som alla kan ta del av.

Har ni många pdf:er på er webbplats? Funderar du på om de är tillgängliga och hur kan du veta om de är det? För pdf:er som ska publiceras på webben så finns det några enkla steg att förhålla sig till:

A) Undvik pdf:er

För det första, utvärdera om ni verkligen behöver lägga upp pdf:er på webbplatsen. Material som publiceras på webben ska i första hand publiceras i webbgränssnittet i ett öppet format som HTML.  

B) Skapa tillgängliga dokumentet

Om ni kommer fram till att ni trots allt behöver publicera pdf:er så behöver de vara tillgängliga.

C) Testa

Tillgänglighet kan testas med inbyggda verktyg i Adobe Acrobat PRO och i MS Word. Det finns mycket bra stöd för det i de senaste versionerna.
Men dokumenten blir inte fullt tillgängliga bara för att verktygen ger klartecken. Man behöver också göra en manuell kontroll och helst också prova att läsa dokumenten med ett hjälpmedel så som skärmläsare.

Grundläggande tips

Regler för dokument är samma som för innehåll på en webbsida. Följer ni tipsen nedan och tänker på att ni sparar pdf-dokumentet som pdf och inte som bild så har ni i de flesta fall ett dokument som är tillgängligt för de flesta.

Låter det krångligt? Tillgänglighet är kul. Att göra ett dokument tillgängligt behöver inte vara svårare än att skapa ett otillgängligt dokument.

1. Innehåll

Se över textinnehåll och skriv texter utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.

2. Rubriker och struktur

Se till att rubrikstrukturen följer hierarki H1 och nedåt. Se till att läsordningen i dokumentet är riktig. När man omvandlar ett dokument till pdf kan läsordningen bli fel. Element som bilder och text kommer kanske inte i rätt ordning och behöver fixas. 

3. Bilder (grafer och diagram)

Bilder (grafer och diagram) måste ha en meningsfull alt-text eller om de inte är meningsbärande kan de sättas som dekorativa. Grafer och diagram är i de flesta fall inte tillgängliga i sig själva utan kan då säkrast hanteras som bilder. Notera att bilder också kan vara stämningssättare och bör då ha en beskrivning därefter. Tänk även på att om bilderna redan har en beskrivning synlig på sidan så behöver den inte upprepas i en alt-text.

4. Tabeller

Utvärdera om de behövs. Överväg om informationen kan presenteras i en lista istället. Tabeller har dock fördelar för viss typ av informationen som till exempel större mängder av data. För att skapa en tillgänglig tabell finns det några saker som behöver göras. Se till att tabellen har ett tabellhuvud. Se helst till att alla rader har lika många kolumner och att inga celler går över fler kolumner. Se även till att undvika tomma celler om det går.

5. Kontraster och färger

Se till att det är tillräckliga kontraster mellan text och bakgrund. Till exempel är det ofta svårt med text på bild. Testa gärna kontrasterna med ett testverktyg för att säkerställa att informationen går att läsa och att bilder och symboler går att se. Tänk på att inte enbart använda färg för att förmedla information utan lägg till symboler eller text. 

6. Tomma paragrafer

Rensa bort paragrafer utan innehåll. En användare av skärmläsare kommer att få dessa upplästa och uppfattar kanske att dokumentet är slut fast det egentligen bara var ett antal paragrafer som lagts in för att skapa luft. Luft skapas genom att ändra rad- och paragrafavstånd.

Skärmläsare

Vill du komma igång att testa själv med skärmläsare? Både Windows och Mac har inbyggda skärmläsare. Ett tips innan du startar skärmläsaren första gången är att läsa på om hur du stänger av den och ha guiden framme så att du lätt kan se vilka kommandon som gäller. 

Notera att både skärmläsare och pdf:er fungerar olika bra i olika webbläsare och pdf-visningsprogram (Adobe Reader/PRO). Därför kan olika kombinationer behöva testas. 

Några exempel på skärmläsare:

Visma har lång erfarenhet av Webbtillgänglighet

Visma har lång erfarenhet av att skapa webbplatser som är anpassade efter tillgänglighetskrav. För samtliga våra kreatörer, designers och utvecklare är det en självklarhet att bygga designelement, komponenter och funktioner i enlighet med de krav som ställs i Tillgänglighetsdirektiven och WCAG-kraven. Så även vad gäller metadataelement. Vi har även stor erfarenhet av att säkerställa att webbplatsen kommer att fungera för flera olika webbläsare och skärmläsare.

Läs mer/kontakta oss

Lästips:
Användarhandbok för Acrobat – Tillgänglighet, taggar och flödesomformning
Gör dina Word-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar
Vägledning för webbutveckling – Dokument & pdf
Webbtillgänglighet – Vad är det och varför är det viktigt?

Mest populära

 • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

  Bilpolicy – gratis mall till företaget

  Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.

 • Personalhandbok – gratis mall

  Personalhandbok – gratis mall för företag

  En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.

 • Fler ansökningar blir digitala

  Med licensen digital ärendehantering blir processen kring ärenden helt automatiserad. Just nu utvecklas fler funktioner som kommer att ingå framöver.
  – Vi har fått många bra förslag från er kunder, som friskvård och att omvandla semesterdagar till pengar, säger Håkan Karlsson, produktmarknadschef för Personec P.