Tillbaka till huvudmeny

Första steget i Vismas satsning på workforce management

OFFENTLIG SEKTOR Vd Sofia Gerstenfeld om förvärvet som adderat en av marknadens kraftfullaste lösningar för schemaläggning och bemanning till Visma Enterprise utbud.

Gat - schemaläggning och bemanning. Foto: Pixabay
Gat – schemaläggning och bemanning. Foto: Pixabay

OFFENTLIG SEKTOR  Förvärvet av norska Gatsoft har adderat en av marknadens kraftfullaste lösningar för schemaläggning och bemanning till Visma Enterprise utbud.

– Gat är en viktig del av vårt helhetserbjudande som ytterligare visar på fördelarna med smarta funktioner och fullt integrerade lösningar, säger Sofia Gerstenfeld, vd för Visma Enterprise.

Idag är det svårt att föreställa sig tiden när verksamheter med komplex bemanning fick lösa schemaläggningen helt utan digitalt stöd. Men trots att sjukvård och kommuner nu använder mer eller mindre digitaliserade processer, finns fortfarande stort utrymme för ytterligare förbättringar. För Visma innebär förvärvet av Gatsoft att man nu erbjuder en kraftfull lösning för effektiv bemanningsplanering och styrning i realtid.   

– Inte minst för sjukvården är det ofta en stor och dyr utmaning att se till så att arbetskraft och nödvändig kompetens finns på plats från dag till dag. Med en alltmer åldrande befolkning påverkar det i slutändan välfärden, om sjukvårdspersonalen behöver ägna tid åt annat än sina kvalificerade arbetsuppgifter, säger Sofia Gerstenfeld, vd för Visma Enterprise.  

En skalbar lösning för schemaläggning och bemanning

Gat består av en standardlösning och har ett stort utbud av tilläggsmoduler. De kan adderas för att anpassa systemet efter verksamhetens behov. För exempelvis ett sjukhus innebär det en digital lösning som inkluderar allt från läkarplanering och vikariehantering i realtid till analysverktyg och en självserviceportal, där medarbetarna själva lätt får översikt och bland annat kan anmäla sig till lediga arbetspass samt ansöka om ledighet.      

– Vårt mål är att skapa förutsättningar för andra att fokusera på sin kärnverksamhet, inte administration. Förutom bra funktionalitet hos våra enskilda produkter ställer det krav på att vi kan leverera en helhet, där alla lösningar är fullt integrerade med varandra. Först då uppnår du alla fördelar.

Arbetet med att integrera Gat med Visma Enterprise befintliga lönesystem för offentlig sektor, Personec P, är redan i full gång. Den väntas bli klar under 2017 och innebär att all data överförs automatiskt i båda riktningar.

– Det talas mycket om att digitalisera offentlig sektor i en snabbare takt. Men tekniken för att effektivisera exempelvis vården finns redan idag. Den sortens organisationer har dessutom en fördel vad gäller motivationen. Ju mer komplex verksamhet, desto större blir vinsterna med ett effektivt stödsystem, säger Sofia Gerstenfeld.

Visma Gat optimerar din schemaläggning och bemanning utifrån kvalitet, verksamhetens behov och ett effektivt resursutnyttjande.

  • Schemaläggning – med kapacitet för skilda yrkesgrupper
  • Realtidsstyrning
  • Direkt löneberäkning
  • Självservice
  • Integration med Personec P
  • Proaktiv beslutskontroll
  • Produktionsplanering
  • Fullt integrerad vikariehantering
  • Automatisk kontroll mot lagar och avtal
  • Fullt integrerat Business Intelligence-verktyg för analys

Mest populära