Tillbaka till huvudmeny

Vilken roll spelar ekonomiavdelningen på er förändringsresa?

Verksamheter med en ekonomiavdelning som leds av orädda och nyfikna framåtblickare har en stor fördel vid digitalisering. Förutsatt att de får ta plats…

Vilken roll spelar ekonomiavdelningen på er förändringsresa?

Enligt en rapport från McKinsey var det endast i 23 procent av fallen CFO:n som initierade organisationens digitala transformation. Detta trots att CFO:er i en allt snabbare takt får mer ansvar (för exempelvis riskhantering och regelefterlevnad, samt i många fall IT).

Två undersökningar initierade av företaget Azets visar också att VD:ar och ekonomichefer ofta är oense om ekonomifunktionen. Medan ekonomicheferna vill utveckla en mer modern, strategisk och proaktiv ekonomiavdelning tycker VD att det är bra som det är.

Engagerat ledarskap avgörande

Att påtryckningarna kring digitalisering allt oftare kommer från drivna ekonomichefer är ett tecken på att automatisering och smarta analyser blir allt viktigare för affärskritiska beslut.

Verksamheter vars ekonomiavdelning leds av orädda och nyfikna framåtblickare har en stor fördel vid digitalisering. Förutsatt att de också får ta plats som en hörnsten för företagets utveckling och tillväxt, samt ges förtroende att agera vägledare för ett nytt datadrivet sätt att jobba.

När vi under de senaste månaderna mött beslutsfattare på vår seminarieturné tillsammans med Meritmind har vi också fått bekräftat att vidareutveckling av affärsprocesser och att se över organisation, roller och ansvar ses som viktigt för att få till en långsiktig förändring.

Vad är viktigt för dig?

Basera beslut på exakta beräkningar, eller historiska data?
Lägga tid på att samla in och söka, eller på att blicka framåt?
Detaljstyra eller driva intäkter?

Vad skiljer – i stora drag – en modern ekonomichef från en traditionell? Låt oss ge dig nya infallsvinklar för ert förändringsarbete.

Hämta e-guide: Traditionell vs. modern CFO

Mest populära

 • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

  Bilpolicy – gratis mall till företaget

  Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.

 • Personalhandbok – gratis mall

  Personalhandbok – gratis mall för företag

  En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.

 • Fler ansökningar blir digitala

  Med licensen digital ärendehantering blir processen kring ärenden helt automatiserad. Just nu utvecklas fler funktioner som kommer att ingå framöver.
  – Vi har fått många bra förslag från er kunder, som friskvård och att omvandla semesterdagar till pengar, säger Håkan Karlsson, produktmarknadschef för Personec P.