Tillbaka till huvudmeny

Vilken roll spelar ekonomiavdelningen på er förändringsresa?

Verksamheter med en ekonomiavdelning som leds av orädda och nyfikna framåtblickare har en stor fördel vid digitalisering. Förutsatt att de får ta plats…

Vilken roll spelar ekonomiavdelningen på er förändringsresa?

Enligt en rapport från McKinsey var det endast i 23 procent av fallen CFO:n som initierade organisationens digitala transformation. Detta trots att CFO:er i en allt snabbare takt får mer ansvar (för exempelvis riskhantering och regelefterlevnad, samt i många fall IT).

Två undersökningar initierade av företaget Azets visar också att VD:ar och ekonomichefer ofta är oense om ekonomifunktionen. Medan ekonomicheferna vill utveckla en mer modern, strategisk och proaktiv ekonomiavdelning tycker VD att det är bra som det är.

Engagerat ledarskap avgörande

Att påtryckningarna kring digitalisering allt oftare kommer från drivna ekonomichefer är ett tecken på att automatisering och smarta analyser blir allt viktigare för affärskritiska beslut.

Verksamheter vars ekonomiavdelning leds av orädda och nyfikna framåtblickare har en stor fördel vid digitalisering. Förutsatt att de också får ta plats som en hörnsten för företagets utveckling och tillväxt, samt ges förtroende att agera vägledare för ett nytt datadrivet sätt att jobba.

När vi under de senaste månaderna mött beslutsfattare på vår seminarieturné tillsammans med Meritmind har vi också fått bekräftat att vidareutveckling av affärsprocesser och att se över organisation, roller och ansvar ses som viktigt för att få till en långsiktig förändring.

Vad är viktigt för dig?

Basera beslut på exakta beräkningar, eller historiska data?
Lägga tid på att samla in och söka, eller på att blicka framåt?
Detaljstyra eller driva intäkter?

Vad skiljer – i stora drag – en modern ekonomichef från en traditionell? Låt oss ge dig nya infallsvinklar för ert förändringsarbete.

Hämta e-guide: Traditionell vs. modern CFO

Mest populära

  • Nya belopp och procent – Lönefakta 2023

    Nytt år innebär nya belopp och procent för dig som arbetar med lön och ekonomi. Dags att bekanta sig med årets sammanställning från Skatteverket om du inte redan gjort det.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.