Tillbaka till huvudmeny

Varför behövs ett BI-verktyg utöver ERP-systemen?

BI-verktyg är avsedda att komplettera de befintliga systemen eller ERP-systemen genom att ge insikt, svara på affärsfrågor och skapa ett beslutsunderlag för förändring. Lite förenklat kan man säga att ERP-system cementerar din nuvarande affärsprocess, medan BI-system ger kunskap om hur du kan förbättra den.

BI-verktyg

Alla företag av en viss storlek behöver IT-system för att stödja verksamheten. Mycket pengar läggs på system för att samla in data, automatisera arbetsprocesser och dokumentera bolaget lagenligt. Exempel på system är finansiella system, redovisnings- och lönesystem, logistiksystem, inköpssystem, CRM-system samt säljstöd.

Frågan är om samma mängd resurser används för att få ut data igen? System som hjälper dig att bli bättre, snabbare och driva billigare, samt planera och följa upp åtgärder?

Det här är frågorna som dina BI-system bör svara på:

  • Hur går det egentligen med vår verksamhet?
  • Vilka är våra mest lönsamma kunder?
  • Vilka produkter är på väg ut?
  • Har vi likviditet att växa i sommar?

Alla ERP-system innehåller enkla rapporter för att försöka tillgodose detta behov. Problemet är att de bara ger insikt i ett system, eller ännu värre, endast en modul i systemet. Detta kallas informationssilo. Dessa rapporter tenderar att se bakåt, det vill säga vad som har hänt, medan BI-systemet kommer att tillhandahålla trendanalyser, framtidsutsikter och prognoser så att vi kan agera i tid.

Nästan utan undantag kommer en affärsprocess att omfatta flera system eller moduler.

BI-system är i sig fristående från silon, men integrerade med dem, så att du får insikt över informationskällor. Flera av systemen innehåller kundinformation, produktinformation, information om organisationen etc. Således kan BI-systemet också sammanställa och hantera dessa data tillsammans som masterdata.

En annan faktor är att stora rapporter eller analyser är svåra att köra direkt i ERP-systemen. De belastar systemet och gör det långsamt. Detta beror på hur informationen är organiserad (transaktionsfokus). Genom att ha ett BI-system som återspeglar data i ERP-systemet befrias systemen från all analys så att de är tillgängliga för användarna. Dålig prestanda i ERP-system kostar ofta mycket i produktivitet och hög arbetsbelastning.

 

Anmäl dig till något av våra event.

Klicka här för att komma till aktivitetskalendern

 

Mest populära

  • Strax dax för semesterårsskifte

    I alla fall, för företag och organisationer med semesterår (1 april – 31 mars) är det strax dax, att göra ett semesterårsavslut. Det görs efter aprillönen, så att eventuella avvikelser och uttagna semesterdagar i mars, finns registrerade i lönesystemet.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.