Tillbaka till huvudmeny

Vad är federationstjänst?

En federationstjänst ger stöd för säker inloggning och underskrift genom att hantera de kontroller som utförs av olika aktörer då en identifiering eller autentisering görs.

tablet-login

Visionen om en sammanhållen e-förvaltning och internetbaserade tjänster ställer krav på säker hantering av information. Det måste vara både enkelt och tryggt att identifiera den som använder e-tjänster eller IT-system. Inloggningen ska vara säker liksom den digitala underskriften av handlingar och beslut. Säkerheten ska följa med även när flera lösningar är integrerade med varandra.

När man hör ordet federation tänker man kanske i första hand på flera delstater som bildar ett land, eller en sammanslutning av organisationer. Federationen i detta sammanhang består av de olika aktörer som enligt en överenskommen process interagerar genom att utföra kontroller för autentisering, dvs identifiering och verifiering, vid inloggning och underskrift.

Logga in med e-legitimation via federationtjänst

Via en federationstjänst kan en myndighet eller ett företag erbjuda sina kunder möjlighet att logga in med e-legitimation. E-legitimation kan vara en app såsom Mobilt BankID eller Freja eID, ett program i datorn eller en lösning med kort. Federationstjänsten har också stöd för digitala underskrifter. En federationstjänst kan även tillhandahålla stöd för single sign-on, dvs då en användare identifierar sig endast sig en gång men får tillgång till flera e-tjänster eller system.

Exempel på andvändningsområden för federationtjänst 

 • Deklaration
 • Avtal
 • Körkort
 • Intyg
 • Ansökan
 • Beslut
 • Vård & Omsorg
 • Betyg och skolresultat

När används federationstjänst?

En federationstjänst kan användas när en myndighet eller ett företag har behov av att:

 • Veta vem som söker information
 • Personalisera information
 • Veta vem som lämnar information
 • Styra vem som har rättigheter till en tjänst
 • Hantera e-underskriven information
 • Ta fram en e-underskrift som är juridiskt bindande

En federationstjänst kan t ex:

 • Verifiera användarens e-legitimationVerifiera användarens certifikatutgivare
 • Utföra spärrkontroll av användaren
 • Logga och arkivera all trafik och alla händelser
 • Hantera autentisering mellan olika e-tjänster för single sign-on Utföra spärrkontroll av användare

Ciceron Federationstjänst erbjuder ett stort antal inloggningsmetoder för säker åtkomst.

Jag vill veta mer!

Mest populära

 • Räknas restid som arbetstid?

  Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.

 • Nya belopp och procent – Lönefakta 2023

  Nytt år innebär nya belopp och procent för dig som arbetar med lön och ekonomi. Dags att bekanta sig med årets sammanställning från Skatteverket om du inte redan gjort det.