Visma Consulting Federationstjänst

Ciceron Federationstjänst

För säker inloggning och underskrift.

Kontakta oss

Ciceron Federationstjänst

Med Ciceron Federationstjänst har du stöd för säker inloggning och underskrift. Visma hjälper dig med att hantera certifikatutgivare och du väljer själv vilka autentiseringsmetoder du vill erbjuda dina användare.

Ciceron Federationstjänst är integrerad med hela Ciceronfamiljen och kan även användas tillsammans med andra leverantörers tjänster och produkter.

Visma Consulting federationstjänst

För säker inloggning och underskrift

Dagens IT-samhälle är på väg in i en ny era med krav på avancerade och integrerade lösningar för informationssäkerhet.

Visionen om en sammanhållen e-förvaltning och internetbaserade tjänster ställer nya krav på säker hantering av information från myndigheter, kommuner, landsting och företag. Detta ställer bl a krav på att säkert kunna identifiera sig och kunna göra elektronisk underskrift av handlingar, oavsett om det gäller exempelvis deklarationer, avtal, körkort, intyg, ansökningar, beslut, vård- och omsorgsinformation eller betyg och skolresultat.

Visma Consulting Federationstjänst

Gör det enkelt för era kunder

Via Ciceron Federationstjänst kan myndigheten eller organisationen erbjuda sina kunder möjlighet att logga in med e-legitimation från samtliga utgivare såsom europeisk inloggning

  • Mobilt BankID
  • STORK
  • SITHS-certifikat
  • STERIA tjänstecertifikat
  • Engångslösenord via SMS/E-post
  • Användaridentitet & lösenord

Ciceron Federationstjänst har också stöd för digitala underskrifter med ovanstående tekniker. För att underlätta för användarna tillhandahåller Ciceron Federationstjänst stöd för single sign-on i kundens applikation.

 

Lever ni upp till kravet för eIDAS? 

Det nya lagkravet innebär att alla e-tjänster som idag använder sig av e-legitimationer motsvarande BankID/Mobilt BankID även måste erbjuda hantering av utländska e-legitimationer. Det gäller oavsett om e-tjänsten har målgrupper i utlandet eller ej.

Behöver ni en lösning för eIDAS?

Ciceron Federationstjänst, som Visma Consulting erbjuder, är förberedd för att hantera utländska e-legitmationer enligt kraven i eIDAS.

Läs mer om lösningen

 

Visma Consulting eIDAS federation

 

 

 

Kontakta oss!

Visma Consulting Federationstjänst

Är du intresserad av vår Federationstjänst? Fyll i formuläret så tar vi fram ett avtalsförslag  till er:

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke
Visma Consulting Federationstjänst