Ciceron Federationstjänst

Dagens IT-samhälle är på väg in i en ny era med krav på avancerade och integrerade lösningar för informationssäkerhet.

Visionen om en sammanhållen e-förvaltning och internetbaserade tjänster ställer nya krav på säker hantering av information från myndigheter, kommuner, landsting och företag. Detta ställer bl a krav på att säkert kunna identifiera sig oavsett om det gäller åtkomst till publika e tjänster och verksamhetssystem.

Med Ciceron Federationstjänst har du stöd för säker inloggning. Visma hjälper dig med att hantera certifikatutgivare och ni väljer själv vilka inloggningsmetoder till era användare.

  • Molntjänst
  • Använder standarder som OASIS SAML för att ansluta system
  • Stödjer Single-sign on (SSO) och singel-logout
  • Kan agera SAML-broker till andra federationstjänster
  • Erbjuder ett stort antal inloggningsmetoder för säker åtkomst

Visma Federationstjänst är godkänd för IDP Sweden Connect

Vismas Federationstjänst finns nu att använda för att ansluta myndigheter, kommuner, landsting till Sweden Connect för elektronisk identifiering med Svenska e-legitimationer. I år har Visma hjälp två större myndigheter att ansluta sina e-tjänster enligt Sweden Connects tekniska ramverk. Det tekniska ramverket baseras på SAML 2.0 och specificerar hur förlitande parter erhåller identitetsintyg i ett standardiserat format från en legitimeringstjänst. Vismas Federationstjänsten kan både agera som SAML broker för andra legitimeringstjänster och SAML IDP för Svenska E-legitimationsutgivare.

Genom att ansluta till Sweden Connect får myndigheter, kommuner, landsting även tillgång till utländska e-legitimationer i sina e-tjänster.


sweden-connect-color-yellow-on-blue.svg

Lever ni upp till kravet för eIDAS? 

Det nya lagkravet innebär att alla e-tjänster som idag använder sig av e-legitimationer motsvarande BankID/Mobilt BankID även måste erbjuda hantering av utländska e-legitimationer. Det gäller oavsett om e-tjänsten har målgrupper i utlandet eller ej.

Ciceron Federationstjänst, som Visma Consulting erbjuder, är förberedd för att hantera utländska e-legitmationer enligt kraven i eIDAS.

Läs mer om eIDAS


Visma Consulting eIDAS federation

Läs mer om våra Cicerontjänster

Kontakta oss

Fyll i formuläret om du har några frågor om Ciceronprodukter.