Tillbaka till huvudmeny

Väck liv i din SAP-data

Den digitala eran kräver tillgång till information som är nödvändig för bättre beslutsfattande, förbättrad verksamhet, optimerad kundservice, ökad tillväxt och andra konkurrensfördelar. SAP-data är värdefull för organisationer så det lönar sig att göra den tillgänglig i realtid i molnplattformar som exempelvis Microsoft Azure.

Frigör din SAP-data
Gör modern analys möjlig med din SAP-data i Azure

SAP-data är ofta mycket värdefull för företag men de är ofta utmanande att extrahera och använda någon annanstans på grund av dess komplexitet och ålderdomliga karaktär. Detta kan göra integrationen av SAP-data för analys till en svår, tidskrävande och kostsam uppgift och begränsa analytiska moderniseringsinitiativ.

Att få SAP-data till miljöer som Azure (Azure Synapse, Azure SQL Database, Azure HDInsight, Azure Event Hubs och Azure Databricks) kan vara utmanande på grund av den inneboende komplexitet och ålderdomliga karaktär för SAP-applikationer och respektive data modeller och system. 

SAP är ett heltäckande system som ofta består av tiotusen tals tabeller med komplexa relationer, samt dataformat som göra data oåtkomlig utanför SAP-applikationer. Detta kan göra att integration av SAP-data för analys är en svår, tidskrävande och en kostsam uppgift och som begränsar analytiska moderniseringsinitiativ.

Låt oss prata om SAP-data

Alla medarbetare i ett företag, allt från analytiker till chefer, kan dra nytta av lättillgänglig data i realtid. Att vara ett datadrivet företag innebär ett tillstånd av kraftigt accelererad upptäckt och tillgänglighet av analysförberedd data i realtid genom automatiserad datastreaming, förfining, katalogisering och publicering. Det inkluderar tillverkning av produktionsdata, sömlöst och tillgängligt, varsomhelst där den behövs, över olika plattformar och i hybridmiljöer.

Med modern dataintegration bör organisationer kunna uppnå en modell som levererar data i realtid till vilken analysmiljö som helst, inklusive Power BI men även andra. Det är ju egentligen en no-brainer för att nå affärsframgång i en digital era som vi nu befinner oss i. 

Gör modern analys möjlig med din SAP-data i Azure

Qlik Data Integration (QDI) som är en ledande leverantör av modern dataintegration tar bort de affärsmässiga och tekniska utmaningarna som komplexitet, tid och kostnad samtidigt som du erbjuds större flexibilitet för din SAP-data i nedströms analysinitiativ. Qlik Data Integration levererar enkelt och snabbt SAP-objekt, transaktioner och systemdata till Azure-datatjänster. När data leder, följer transformation med.

Några exempel på hur du kan använda din frigjorda SAP-data för strategiska analysinitiativ:

Realtidsinsikter – maximera effektiviteten genom att använda SAP-data ”här och nu” för att leverera affärsinsikter som snabbt upptäcka trender.

SAP + icke-SAP-data – blanda kritisk SAP-data av högt värde med icke-SAP-data för avancerad analys för att få nya insikter.

BI + Machine Learning – ta med nyupptäckt SAP-data till Azure BI och Machine Learning-plattform för prediktiv analys och bättre affärsresultat.

Vill du vet mer om hur du kan frigöra din SAP-data och göra modern analys möjlig i Azure? Ladda kostnadsfritt ner vår e-bok: Frigör din SAP-data!

Ladda ner e-boken här!

Mest populära