Tillbaka till huvudmeny

Två nyckelkompetenser för framgångsrikt inköp

Ta del av nyckelkompetenserna som krävs för att vara konkurrenskraftig idag och imorgon samt de vägval inköpschefer står inför vid organisationsdesign. Helena Brynolfsson har i samarbete med oss på Visma Commerce producerat denna artikel.

Whitepaper ”Två nyckelkompetenser inom framgångsrikt inköp”.

Helena Brynolfsson har intervjuat sex inköpsexperter för att ta reda på vilka kompetenser krävs för ett framgångsrikt inköp och sammanställt deras svar i ett whitapaper som du kan ladda ner i slutet av detta inlägg.

Vi lever i en värld med ständiga och snabba förändringar. Förmåga att upprätthålla rätt kompetens* kommer att vara en avgörande faktor om inköpsfunktioner ska kunna identifiera och leverera de förbättringsmöjligheter som existerar både nu och i framtiden. Rätt kompetens kommer att vara avgörande både för inköpsfunktionens och för hela organisationens framgång.

Så vilka är dessa kompetenser, vilka vägval inköpschefer står inför och vilka utmaningar det innebär?

För att besvara dessa frågor har vi intervjuat sex inköpsexperter, som tillsammans representerar de tyngsta inom universitetsvärlden, privat och offentlig sektor:

Björn Axelsson, Sveriges första professor i inköp
Daniel Knudsen, PhD Inköp och Senior Procurement Advisor vid Eon
Eva-Lotta Löwstedt-Lundell, VD SKL/Kommentus
Katarina Norén, Inköpsdirektör Trafikverket
Björn Stenecker, CPO Boliden
Jonas Olsson, VP Group Purchasing Trelleborg

Även om de genomgående behoven beskrivs något olika av var och en i expertpanelen är det möjligt att urskilja två huvuddrag, som vi valt att sammanfatta och benämna som:

  • Kunskap om leverantörsmarknader
    Kompetens att analysera marknaden, förstå hur den fungerar och utefter det anpassa vilka verktyg vi ska använda och vilken strategi. Det kan till exempel vara att genomföra finansiell analys, kostnadsanalys eller via strukturerat samarbete ta fram nya innovativa lösningar tillsammans med leverantörer.
  • Tvärfunktionell samarbetsförmåga
    Kompetens att förstå verksamhetens behov och leverantörsmarknaden för att slå broar mellan och erhålla affärsnytta.


Tre egenskaper för att lyckas med de två nyckelkompetenserna är: 

  1. Förmåga att driva och implementera projekt/kategoriplaner/upphandlingar.
  2. Mod att utmana existerande lösningar och finna nya angreppssätt för gamla eller nya problem.
  3. Kompetens att kunna kommunicera, involvera och påverka.

I mångt och mycket handlar detta om förändringsarbete och att via ett innovativt tänk och mod utmana gamla sanningar. Att få människor att flytta från vad de vet och känner sig bekväma med idag för att göra nytt.

– Vi måste själva driva på vår förändring och det är ett långsamt och träget ältande om det ska ske. Det är upp till oss att trycka oss in alla beslutsrum, säger Daniel Knudsen.

*) I detta sammanhang definieras KOMPETENS som kunskap + färdighet.

Var detta intressant? Läs vidare om de två nyckelkompetenserna, vägval för inköpschefer och utmaningar med kompetensskifte i ett kostnadsfri whitepaper ”Två nyckelkompetenser för framgångsrikt inköp”. 

Till whitepaperet!