Tillbaka till huvudmeny

Trender inom Business Intelligence

Det finns många faktorer som påverkar trenderna inom Business Intelligence. Allt ifrån det ekonomiska klimatet till en allmän begreppsförvirring. Men de senaste åren har trenden vänt och BI blir allt vanligare bland SMB-företag.

trender inom business intelligence

Det finns många faktorer som påverkar trenderna inom Business Intelligence. I dagens ekonomiska klimat begränsar företag sina investeringar och fokuserar på att sänka sina kostnader istället för att spendera på ett ökat värdeskapande. Sen råder en allmän begreppsförvirring – analys, BI, Big Data, vad är det egentligen? Detta har resulterat i en långsam spridning, många pratar om BI men få företag har implementerat det fullt ut.

Under en tid har dessutom många BI-system haft höga licenskostnader och krävt dyr konsultexpertis för att implementera systemet. Kunden har då fått ett system med ett antal nyckeltal (key performance indicators, KPI:s) som hjälper dem att driva företaget bättre. Men för att ändra eller justera nyckeltalen krävs återigen konsulthjälp. Därför har, historiskt sett, endast större och mer avancerade företag tjänat på att använda BI-systemen.

Nya möjligheter för små och medelstora företag

Dock har trenden inom Business Intelligence de senaste åren riktat in sig på system som stödjer datagranskning och dataidentifiering. Den största skillnaden mellan dessa nya verktyg och traditionella BI-verktyg är att de nya verktygen i större utsträckning tillåter att professionella användare analyserar sina data, utan konsulthjälp. Detta blir en rimligare lösning för många företag eftersom systemet inte är lika statiskt som tidigare. Dessutom blir analysprocessen i många fall mer dynamisk, vilket är bra när man inte riktigt vet vad man letar efter. Summa summarum är att dessa nya verktyg för datagranskning eller dataidentifiering lämpar sig bättre för företag i SMB-segmentet.

Läs mer om hur du och ditt företag kan dra nytta av Business Intelligence? Hämta vår kostnadsfria guide.

Hämta guiden

Mest populära