Tillbaka till huvudmeny

Trender inom Business Intelligence

Det finns många faktorer som påverkar trenderna inom Business Intelligence. Allt ifrån det ekonomiska klimatet till en allmän begreppsförvirring. Men de senaste åren har trenden vänt och BI blir allt vanligare bland SMB-företag.

trender inom business intelligence

Det finns många faktorer som påverkar trenderna inom Business Intelligence. I dagens ekonomiska klimat begränsar företag sina investeringar och fokuserar på att sänka sina kostnader istället för att spendera på ett ökat värdeskapande. Sen råder en allmän begreppsförvirring – analys, BI, Big Data, vad är det egentligen? Detta har resulterat i en långsam spridning, många pratar om BI men få företag har implementerat det fullt ut.

Under en tid har dessutom många BI-system haft höga licenskostnader och krävt dyr konsultexpertis för att implementera systemet. Kunden har då fått ett system med ett antal nyckeltal (key performance indicators, KPI:s) som hjälper dem att driva företaget bättre. Men för att ändra eller justera nyckeltalen krävs återigen konsulthjälp. Därför har, historiskt sett, endast större och mer avancerade företag tjänat på att använda BI-systemen.

Nya möjligheter för små och medelstora företag

Dock har trenden inom Business Intelligence de senaste åren riktat in sig på system som stödjer datagranskning och dataidentifiering. Den största skillnaden mellan dessa nya verktyg och traditionella BI-verktyg är att de nya verktygen i större utsträckning tillåter att professionella användare analyserar sina data, utan konsulthjälp. Detta blir en rimligare lösning för många företag eftersom systemet inte är lika statiskt som tidigare. Dessutom blir analysprocessen i många fall mer dynamisk, vilket är bra när man inte riktigt vet vad man letar efter. Summa summarum är att dessa nya verktyg för datagranskning eller dataidentifiering lämpar sig bättre för företag i SMB-segmentet.

Läs mer om hur du och ditt företag kan dra nytta av Business Intelligence? Hämta vår kostnadsfria guide.

Hämta guiden

Mest populära

  • Kan arbetsgivare betala ut pengar istället för semester?

    När semesteråret når sitt slut, och de anställda har semesterdagar kvar, vad kan du som arbetsgivare göra? Kan du betala ut pengar istället för att ge medarbetaren semester? Det är en vanlig fråga, och svaret finns i semesterlagen.

  • Det här innebär nya LAS för offentlig sektor

    Nyligen lade regeringen en proposition på en lagförändring rörande arbetsrätten, kallat nya LAS. Den nya lagen förväntas träda i kraft den 30 juni 2022 och börja tillämpas den 1 oktober 2022.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.