Tillbaka till huvudmeny

Driv tillväxt med strategisk planering

Den moderna CFO:n lägger större fokus på utveckla företagets strategiska plan för tillväxt. Här är fem tips som hjälper CFO i rollen som stöd för CEO.

Digitalisering hjälper den moderna CFO:n att fokusera på strategi och tillväxt. Bild: Freepik

Den moderna CFO:n lägger större delen av sin tid på att samarbeta med CEO för att utveckla företagets strategiska plan för tillväxt. Eftersom planen baseras på de möjligheter som finns på marknaden i kombination med aktuell risk, behöver hänsyn tas till skillnader mellan områden och produktsegment. Innan planen verkställs behöver den testas.

För att kunna använda analysen för framtidsprognos behövs tillgång till aktuell information för varje produkt och marknad. Och dagens globala affärsvärld har öppet dygnet runt, förändringar kan uppstå över en natt. Det gör att CFO:ns roll ändras från historisk analys till att driva strategi. Stora risker kan ge stor belöning, förutsatt att man förstår riskernas potentiella inverkan på företaget, vilka alternativ som finns samt kostnaden för att minska riskerna. Genom att hjälpa CEO att förstå vilka risker företaget borde ta, kan CFO tillföra strategiskt värde.

En del av riskanalysen kan bestå i hur konkurrenternas nya produkter påverkar tillväxtplanen. Eller hur politiska spänningar inom och mellan länder påverkar ett visst geografiskt område. Som CFO kan du få större förtroende från din CEO om du snabbt kan analysera trender för vinst och lönsamhet per kundgrupp eller produktgrupp. Då kan ni gemensamt bedöma vilka affärsmöjligheter företaget ska investera i. Du kan redogöra för de ekonomiska skälen för outsourcing alternativt insourcing av arbetsuppgifter, eller hitta fördelar och nackdelar med alternativa distributionskanaler.

Automatisering frigör tid och resurser för tillväxt

Här följer fem tips som gör att du som CFO i större omfattning kan vara ett stöd för CEO:

 1. Se över företagets nuvarande teknikstöd och bokföringsprocesser. Bestäm vilken del av ekonomiavdelningens arbete som kan effektiviseras. Undersök vilka processer som kan läggas i molnet. Vanliga exempel är e-faktura, elektronisk betalning och avstämningar, samt e-attest, men kan också avse hela ERP-lösningen.
 2. Tillbringa mer tid med CEO för att förstå personliga mål och agenda. Bedöm orsakerna till CEO:s strategiska val, samtidigt som du proaktivt tillhandahåller data, analys och idéer för att förbättra företagets tillväxt och lönsamhet.
 3. Sök information om trender från handelshögskolor och olika nätverk för CFO:er för att lära dig av andra.
 4. Tänk och handla i företagets omvärld. Byt ut merparten av den historiska analysen av intern företagsdata mot att proaktivt informera om dagens verksamhet, driftmiljö och händelser i företagets omvärld som kan påverka företagets framtid.
 5. Utveckla din personal från finansiell support till att tänka framåt. Frigör tid genom att eliminera vardagliga, återkommande uppgifter som kan effektiviseras och hanteras mer kostnadseffektivt genom automatisering. Låt istället din personal fokusera på analys och planering.

Visma Software är en del av Visma-koncernen som erbjuder ekonomi- och affärssystem för tillväxt, utveckling, effektivitet och nya möjligheter i verksamheten. Vi hjälper dig gärna att komma vidare med effektivisering av processer och teknikstöd samt att få idéer om vilka tjänster du bör lägga i molnet.

Boka en personlig demo

Mest populära

 • Personalhandbok – gratis mall

  Personalhandbok – gratis mall för företag

  En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.

 • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

  Bilpolicy – gratis mall till företaget

  Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.