Tillbaka till huvudmeny

Tillgänglighetsdirektivet blir lag – så förbereder du dig

Från 2025 börjar Tillgänglighetsdirektivet att gälla i hela EU, och leder till den första lagstiftningen i Sverige som ställer tillgänglighetskrav på kommersiella produkter och tjänster. I denna artikel går vi igenom vad direktivet innebär och hur du kan förbättra tillgängligheten inför kommande lagkrav.

kvinna med laptop

Vad är Tillgänglighetsdirektivet?

Tillgänglighetsdirektivet är ett EU-direktiv som blir svensk lag under 2022 och börjar tillämpas 2025. Lagen börjar då att gälla för nya produkter och tjänster till konsumentmarknaden där exempelvis datorer, smartphones, banktjänster, mobila applikationer och e-handel kommer att omfattas. Direktivet innebär att dessa bör uppfylla kraven enligt standarden EN 301 549 tillsammans med WCAG 2.1.

Det nya tillgänglighetsdirektivet ska säkerställa att fler produkter och tjänster är mer lättillgängliga för personer med funktionsnedsättning, och på så sätt skapa ett mer inkluderande samhälle och öka allas möjlighet till ett självständigt liv.

Vad innebär digital tillgänglighet?

Omkring 20 procent av befolkningen har någon form av funktionsnedsättning, till exempel nedsatt syn, hörsel eller rörelseförmåga. Digital tillgänglighet innebär att man bygger webbplatser och digitala tjänster så att alla ska kunna ta del av informationen oavsett om man har någon typ av funktionsvariation. Det ökar självständighet och delaktighet för grupper beroende av hjälpmedel och på så vis skapas även bättre förutsättningar för ett mer inkluderande samhälle.

Som stöd i arbetet med digital tillgänglighet finns tillgänglighetsstandarden: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Den består av fyra principer med riktlinjer som ger stöd för en god design som gynnar alla och innebär att en webbplats eller digital tjänst ska vara:

 • Möjlig att uppfatta – Information och komponenter i ett användargränssnitt måste presenteras för användare på sätt som de kan uppfatta.
 • Hanterbar – Komponenter i ett användargränssnitt och navigering måste vara hanterbara.
 • Begriplig – Information och hantering av användargränssnitt måste vara begripligt.
 • Robust – Innehåll måste vara robust nog för att kunna tolkas på ett pålitligt sätt av ett brett spektrum av olika användarprogram, inklusive hjälpmedel.

Vad kan vi förvänta oss för förbättringar?

Tillgänglighetsdirektivet innebär att alla nya produkter och tjänster avsedda för konsumentmarknaden ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att vem som helst ska kunna använda dem och förstå deras innehåll. Om en e-tjänst följer kraven på tillgänglighet underlättar det även användbarheten för en bredare grupp än personer med funktionsnedsättning. De är vanligtvis också både snabbare och enklare att använda vilket höjer användarupplevelsen för samtliga användare vilket i sin tur kan leda till ökat antal besökare, konvertering och försäljning.

Vad man kan göra för att förbättra den digitala tillgängligheten på sina produkter och e-tjänster?

Möter er digitala tjänst, webbplats, intranät eller app tillgänglighetskraven? Om inte – vilka är de viktigaste tillgänglighets- och användbarhetsproblemen ni behöver åtgärda?

För att öka den digitala tillgängligheten på sina produkter och tjänster  bör man börja med en granskning för att ta reda på vad man kan förbättra, och sedan påbörja arbetet med rättningar av tillgänglighetsproblem i innehåll, dokument, media, design och utveckling.

Visma har lång erfarenhet av att skapa webbplatser som är anpassade efter tillgänglighetskrav. Vi tillhandahåller er med tjänster som tillgänglighetsanalys, rapport och åtgärdslista, workshops, mm. Besök vår hemsida för mer information:

Digital tillgänglighet

Mest populära

 • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

  Bilpolicy – gratis mall till företaget

  Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.

 • Personalhandbok – gratis mall

  Personalhandbok – gratis mall för företag

  En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.