Bristande redovisning kostar miljoner

Sex av tio små och medelstora företag i landet är beroende av hjälp med sin redovisning. Samtidigt uttrycker Bolagsverket oro över ett ökat antal fel i årsredovisningarna. Felen dränerar svenska företag på 45 miljoner i onödiga utgifter i år. Problemen kan lösas om redovisningsbranschen mer aktivt berättar om sina tjänster.