Tillbaka till huvudmeny

Bristande redovisning kostar miljoner

Sex av tio små och medelstora företag i landet är beroende av hjälp med sin redovisning. Samtidigt uttrycker Bolagsverket oro över ett ökat antal fel i årsredovisningarna. Felen dränerar svenska företag på 45 miljoner i onödiga utgifter i år. Problemen kan lösas om redovisningsbranschen mer aktivt berättar om sina tjänster.

SONY DSC

Sex av tio små och medelstora företag i landet är beroende av hjälp med sin redovisning. Samtidigt uttrycker Bolagsverket oro över ett ökat antal fel i årsredovisningarna. Felen dränerar svenska företag på 45 miljoner i onödiga utgifter i år. Problemen kan lösas om redovisningsbranschen mer aktivt berättar om sina tjänster, skriver Magnus Hedlund, vd för tjänsteföretaget Visma Services, som kartlagt behovet.

Revisionsplikten för mindre aktiebolag avskaffades 2010. Därmed slapp 250 000 företag i landet att ha en revisor som granskar verksamheten. Fram till i höstas hade cirka 115 000 aktiebolag valt att klara sig utan revisor, enligt Bolagsverkets uppgifter.

Reformen har inneburit besparingar för de mindre aktiebolagen på närmare en miljard kronor. Men också problem och nya kostnader för många av dem.

Besparingar byts mot avgifter
Bolagsverket konstaterade i höstas att antalet årsredovisningar med felaktigheter nu är fler än tidigare och förseningsavgifterna har ökat med tio procent. Bolagsverket pekar i ett uttalande särskilt på riskerna med att både avstå från revisor och att ”inte anlita en redovisningskonsult eller kunnig bokföringsbyrå”.

Av de aktiebolag som hade kalenderåret 2011 som räkenskapsår och skulle ha lämnat in sina årsredovisningar den 31 juli i år fick drygt 9 000 förseningsavgifter på grund av uteblivna årsredovisningar till Bolagsverket. Det innebär ett samlat dränage på 45 miljoner kronor ur landets mindre företag.

Alla parter, inte minst redovisningsbranschen, har mycket att vinna på att de som erbjuder rådgivning och redovisningstjänster till småbolagen blir bättre på att berätta om sina tjänster. Det är inte rimligt att besparingar som företagen gör på att välja bort revisorn ska hamna i statskassan för att företagarna får betala förseningsavgifter.

Stort behov av rådgivning
Vismas färska undersökning visar att behovet av rådgivning är stort. När vi frågade drygt 1 200 företag hur mycket hjälp de behöver med sin redovisning angav mer än hälften, 58 procent, att de i varierande utsträckning behöver hjälp. 27 procent svarade dessutom att de behövde hjälp i mycket hög eller ganska hög grad.

Det finns stora pengar att tjäna om de mindre aktiebolagen blev bättre på att ta hjälp av externa redovisningskonsulter – och om byråbranschen blev mer alert i sin marknadsföring. Det handlar i slutändan både om företagarnas och samhällets pengar.

Fler steg i avregleringen
Redovisningsbranschen har dessutom en viktig mission i den fortsatta avregleringen av revisionsplikten. Det är angeläget att vi inte bara blir skrämda av de siffror om förseningar som Bolagsverket presenterar utan också visar på de alternativ som redan finns.

Lika viktigt är det att lagstiftaren vågar gå vidare med förenklingsförslag för fler företag i de ekonomiskt prövande tider som vi befinner oss. Vi kan se på nordiska grannländer, där en fortsatt avreglering av revisionsplikten visat sig vara möjlig. Uppenbarligen vill och behöver företagen hjälp med sin redovisning, men det är inte revisionsplikt som är lösningen på detta.

Magnus Hedlund, vd för Visma Services

Mest populära