Tillbaka till huvudmeny

Ligg steget före med rätt systemstöd

En allt mer tillgänglig teknikmarknad med digitala verktyg bidrar till möjligheter att göra saker på kundens sätt och leverantörer måste därför anpassa sig för att vara aktuella.

Rätt systemstöd lyfter verksamheten. Bild: Freepik

De interaktioner företag idag har med sin omvärld blir allt fler och mer komplexa. Kunder utökar sina systemlandskap med ändamålsspecifika funktioner, har större tillgång till information och data, vilket i sin tur driver ökade förväntningar och krav på deras leverantörer. Detta har gjort att den tiden då man kunde ha ett generellt tillvägagångssätt, med enstaka undantag, mot alla kunder är förbi. Specialfallen börjar bli norm. Därmed får medarbetarna en mer diversifierad arbetssituation men också förbättrade möjligheter att påverka den samt att hitta det verkligt värdeskapande.

Typiskt för denna utveckling är att de standardförfaranden man har för sina processer allt oftare måste kompletteras med sidorutiner och dokument som specificerar vilka anpassningar som gjorts för en särskild kund. Detta får effekten att uppföljningen blir mer manuell och tidskrävande samt att lönsamheten kan påverkas av den extra insatsen då processen “sväller” allt mer och på fler kunder.

Frigör tid och bli en effektiv motpart i alla affärsrelationer

Ett sätt att hantera specialfallen som norm och otympliga processer är att luta sig mott sitt systemstöd som regelverk. Genom att automatisera och schemalägga de processer man fastställt som grundläggande, säkerställer man samma genomförandes gång på gång – alltid i tid. Fakturering, betalningar, finansiell rapportering, löner och utlägg är exempel på områden där man på ett smidigt sätt kan låta sitt systemstöd sköta regleringen av processens utförande. En bonuseffekt är att all data sparas i systemet i realtid och kan användas löpande för analys och förbättringsarbete. Arbetet blir proaktivt istället för reaktivt och man kan ligga steget före istället för att jaga ikapp. Detta gör det även möjligt för medarbetarna att fullt ut syssla med det som driver och inspirerar dem i deras arbete för att få verksamheten att växa.

Visma.net ERP är ett helt integrerat affärssystem med kraftfull automatiseringsfunktionalitet för större bolag. Boka ett kostnadsfritt webbinar och se hur automatisering kan hjälpa ditt företag att skapa tillväxt i en allt mer digitaliserad affärsvärld.  

Se tider och boka

Mest populära

  • Nya belopp och procent – Lönefakta 2023

    Nytt år innebär nya belopp och procent för dig som arbetar med lön och ekonomi. Dags att bekanta sig med årets sammanställning från Skatteverket om du inte redan gjort det.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.