Tillbaka till huvudmeny

Sveriges ekonomi tros bromsa – skrämmer det företagare?

Sveriges ekonomi har varit glödhet de senaste åren. Låga räntor och finansiella stimulanser har gett småföretagarna mod att trycka gasen i botten. Men … nu tycks ekonomin bromsa. Skrämmer det landets företagare? Vi hörde oss för med SBAB:s tidigare chefsekonom och JLL:s nyblivna analyschef Tor Borg.

Bromsar ekonomin nog för att skrämma småföretagare?
Bromsar ekonomin nog för att skrämma småföretagare?

Enligt vår stora undersökning Affärsbarometern var framtidstron bland landets småföretagare stark under våren, och likaså under förra året. Vad tror du att vi kan förvänta oss av Sveriges ekonomi och höstens undersökning Tor?

Tor Borg, f.d. chefsekonom på SBAB och nybliven analyschef på JLL ser tecken på en inbromsning av Sveriges ekonomi.
Tor Borg, f.d. chefsekonom på SBAB och nybliven analyschef på JLL ser tecken på en inbromsning av Sveriges ekonomi.

– Jag tror att småföretagarnas framtidstro kommer att påverkas av två motverkande krafter. Den första kommer från att den inhemska delen av Sveriges ekonomi sannolikt har passerat konjunkturtoppen. Låga räntor, stigande bostadspriser, en stark arbetsmarknad, accelererande bostadsbyggande och finanspolitiska stimulanser har verkligen drivit på den inhemska tillväxten under de senaste åren. Under hösten har vi dock kunnat se tendenser till att delar av ekonomin bromsar in. Bristen på arbetskraft har blivit en begränsande faktor på många håll och turbulensen på bostadsmarknaden påverkar och håller tillbaka hushållens konsumtion och investeringsvilja.

– Den andra faktorn är att tillväxten i omvärlden blir allt starkare. För första gången på tio år har vi en synkroniserad konjunkturuppgång i de tre stora regionerna (Nordamerika, Europa, Asien). Det kan innebära en jätteskjuts för efterfrågan på exportprodukter och bör gynna både exportföretag och deras underleverantörer. Sammantaget tror jag därför att optimismen fortfarande kommer att vara hög. De tendenser till inbromsning som man kan se är än så länge för små för att rubba utsikterna.

I våras var “tillgången till fler försäljningskanaler” den mest förekommande anledningen till optimismen. Vilka faktorer tror du kan spela in på företagens framtidstro i höst?

Oron på bostadsmarknaden bör hålla nere optimismen. Jag tror också att en del småföretag ligger nära sin maximala produktionskapacitet och har problem att rekrytera kompetent personal. En del företag känner sig säkert oroade av ökad konkurrens från aktörer som använder digitala metoder för produktion och distribution. På plussidan finns ökande efterfrågan från omvärlden (och från exportföretag).

Nytt i undersökningen i våras var ett par frågor som berörde digitalisering. Cirka en av tre småföretagare uppgav då att deras bolag troligen inte kommer att bli mer digitalt inom någon administrativ del det närmsta året. Varför tror du att de svarade så?

Alla företag som vill överleva och växa måste på sikt anamma digitaliseringen. I många fall kan det dock röra sig om ganska stora investeringar och förändringar som krävs. Det gör nog att det finns ett visst motstånd.

Det osäkra omvärldsläget tycks inte ha bitit på småföretagarnas framtidstro under de senaste undersökningarna. Har vi en tendens att överskatta påverkan av omvärldshändelser på mindre företag och Sveriges ekonomi?

Småföretagen påverkas av konjunktursvängningar på såväl lokal som nationell och regional nivå. Samtidigt är många av de mindre företagen stabila med säkra inkomstkällor och långvariga kundrelationer, vilket gör dem mindre känsliga för de stora omvärldshändelserna. Men när det gäller det osäkra omvärldsläget så har det knappast fått någon inverkan alls på den ekonomiska utvecklingen vare sig för stora eller små företag. Så möjligen är det så att vi har en tendens att överskatta hur mycket politiska händelser kan inverka på ekonomin.

Vi tackar Tor Borg för kommentarerna. Väldigt snart presenteras höstens resultat av Affärsbarometern på visma.se/affarsbarometern.

Läs mer om Vismas Affärsbarometer

Mest populära

 • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

  Bilpolicy – gratis mall till företaget

  Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.

 • Personalhandbok – gratis mall

  Personalhandbok – gratis mall för företag

  En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.

 • Fler ansökningar blir digitala

  Med licensen digital ärendehantering blir processen kring ärenden helt automatiserad. Just nu utvecklas fler funktioner som kommer att ingå framöver.
  – Vi har fått många bra förslag från er kunder, som friskvård och att omvandla semesterdagar till pengar, säger Håkan Karlsson, produktmarknadschef för Personec P.