Tillbaka till huvudmeny

Styrning av offentlig sektor när digitaliseringen accelererar

Johan Magnusson, docent vid Göteborgs Universitet, har forskat på vilken styrning offentliga verksamheter behöver och tagit fram en modell för mätning och jämförelse av digital mognad.

Styrning av offentlig sektor när digitaliseringen accelererar
Styrning av offentlig sektor när digitaliseringen accelererar

OFFENTLIG SEKTOR. Digitalisering förändrar förutsättningarna och medför nya utmaningar, inte minst för effektiv styrning av offentlig sektor. Johan Magnusson, docent vid Göteborgs Universitet, är verksam som rådgivare åt såväl offentlig som privat sektor.

Vilken styrning av offentlig sektor behövs framöver?

Johan Magnusson, docent Göteborgs Universitet
Johan Magnusson, docent Göteborgs Universitet

– Inom Swedish Center for Digital Innovation har vi tagit fram en evidensbaserad modell för mätning och jämförelse av digital mognad inom offentlig sektor. Den togs fram på uppdrag av Regeringskansliet, för att ge svar på hur väl offentliga verksamheter utnyttjar de positiva effekterna av digitalisering. Hittills har den använts av 72 organisationer, säger Johan Magnusson.

Modellen som bär namnet DiMiOS, bygger på tre antaganden. Den första handlar om att organisationen behöver ha balans mellan förmågan att effektivisera och bedriva innovation. Myndigheter, kommuner, landsting och offentligt ägda bolag har fram till idag varit duktiga på det förstnämnda, vilket har resulterat i skalekonomiska fördelar.

– Det räcker inte. För att offentlig sektor ska vara relevant krävs innovationer som tillfredsställer nya behov. Avsaknaden av styrning på det här planet leder till att innovation blir styvmoderligt behandlad eller i värsta fall inte äger rum alls.

Infrastrukturen får inte motverka förändring

Den andra dimensionen rör hur vi hanterar det digitala arvet. En viktig förutsättning är att den digitala infrastrukturen möjliggör, inte motverkar, förändring.

– Offentlig sektor behöver moderna ekonomisystem, ärendehantering och annan relevant infrastruktur. Inte ligga kvar i det gamla som är byggt för noll grad av förändring. Utan rätt infrastruktur uppnår du inte maximal effekt och saknar möjlighet att skala innovationer, säger Johan Magnusson.

Det tredje antagandet handlar om hur vi ska mäta drivande faktorer. Johan Magnusson liknar traditionell utfallsmätning med att navigera på Autobahn genom att bara titta i backspegeln.

– Mätning av utfallet är en bristfällig indikator på framtida framgång. Istället vill vi mäta organisationens förutsättningar att lyckas. Vi behöver processmått som mäter rakt ner i verksamheten och ger svar på vad vi behöver förändra för att uppnå maximal prestation.

Vad är nästa steg för effektiv styrning av offentliga verksamheter?

– Se till att den här frågan berörs. Ekonomichefen och ledningen måste vara insatta. Digitalisering är en ledningsfråga, ingen IT-fråga. Jag rekommenderar att man använder vår modell för att accelerera digitaliseringen. Då kommer alla frågor att hamna på bordet, säger Johan Magnusson.

Mest populära

  • Nya löner för 2023 är på plats – så här påverkas du

    Kommunal tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har nu fattat beslut om det sista avtalsåret. De är överens om hur mycket lönerna ska öka under 2023 och har fått till en kraftig ökning av avtalets lägstalön. Samtidigt skjuts förhandlingen om låglönesatsningen till nästa år.

  • Beräkna dygnsvila i realtid

    Från 1 oktober 2023 gäller nya regler kring vilotid för medarbetare i kommuner och regioner. Hur kan du möta de nya kraven på bästa sätt? Vi frågade Jerker Wall, produktmarknadsansvarig för schema- och bemanningssystemet Medvind WFM.