Tillbaka till huvudmeny

Strax dax för semesterårsskifte

I alla fall, för företag och organisationer med semesterår (1 april – 31 mars) är det strax dax, att göra ett semesterårsavslut. Det görs efter aprillönen, så att eventuella avvikelser och uttagna semesterdagar i mars, finns registrerade i lönesystemet.

Vad är skillnaden mellan intjänandeår och uttagsår?

Intjänandeår är när semesterdagar och semesterlön tjänas in, dvs 1 april 2022 – 31 mars 2023. Uttagsår är när de intjänade semesterdagarna tas ut, dvs 1 april 2023 – 31 mars 2024.

Vid semesterårsskifte görs en semesterberedning för att beräkna nya semesterdagar.

Allt som påverkar semestern för den anställda ska finnas registrerat i lönesystemet fram till 31 mars. Därefter räknar du fram de anställdas nya semesterdagar, den nya semesterlönen och gör om eventuellt kvarvarande semesterdagar till sparade dagar för det nya semesteråret. Det är alltid en god vana att kolla aktuella kollektivavtal som en förberedelse. 

Tänk också på att kolla upp vad som är semestergrundande frånvaro och checka av att inställningarna i ditt lönesystem är uppdaterade. Semesterlagen reglerar vilken frånvaro som är semestergrundande. De vanligaste är sjukdom, som är semestergrundande 180 dagar under ett helt intjänandeår. Föräldraledighet 120 dagar per barn.

Arbetsgivaren har ett ansvar att se till, att den anställda tar ut semesterdagarna som inte får sparas. Och det ska ske innan den 31 mars. Om en anställd har en semesterrätt på 25 dagar, så får hen spara 5 dagar vid ett semesterårsskifte. Sparade dagar kan sparas i max 5 år. 

En vanlig fråga i dessa tider är om arbetsgivaren kan betala ut pengar istället för semester? Om det kan du läsa mer här

Mest populära