Tillbaka till huvudmeny

Kan arbetsgivare betala ut pengar istället för semester?

När semesteråret når sitt slut, och de anställda har semesterdagar kvar, vad kan du som arbetsgivare göra? Kan du betala ut pengar istället för att ge medarbetaren semester? Det är en vanlig fråga, och svaret finns i semesterlagen.

När semesteråret når sitt slut, och de anställda har semesterdagar kvar, vad kan du som arbetsgivare göra? Kan du betala ut pengar istället för att ge medarbetaren semester?

Det är en vanlig fråga, och svaret finns i semesterlagen. Arbetsgivaren får inte betala ut semesterdagar i pengar – inte ens om arbetstagaren vill det.
Att ha semester är inte bara arbetstagarens rättighet utan också en skyldighet att ta ut. Det är arbetsgivarens skyldighet att förlägga semestern.

Semesterdagarna kan vara betalda eller obetalda och det är alltid bara betalda dagar som det finns en skyldighet att ta ut. Betald semester måste alltid förläggas som ledighet, och kan inte kompenseras med pengar. Det är såklart tillåtet att betala ut semesterersättning, men arbetstagaren måste ta ut förlagd ledighet.

Situationer när du får betala ut semesterdagar i pengar

Det finns två situationer när du med stöd av semesterlagen kan betala ut semesterdagar i pengar:

 1. Om arbetsgivaren inte kunnat förlägga semestern under semesteråret. Det kan till exempel bero på att arbetstagaren varit sjuk hela året. Då kan betalda semesterdagar betalas ut, men enbart de dagar som tillsammans med nya intjänade dagar överstiger tjugofem betalda semesterdagar.
 2. Om arbetstagaren avslutar sin anställning. Innestående semester betalas då ut som semesterersättning efter det att anställningen upphört. Semestern kan också betalas ut i pengar om det gäller en tidsbegränsad anställning som pågår mindre än tre månader.

Läs också: Semesterberäkning enligt semesterlagen

Hur länge får man spara semesterdagar?

Alla semesterdagar måste inte användas under ett år, utan semesterlagen säger att den anställde kan spara semesterdagar i upp till fem år. Om arbetstagaren har tjänat in fler än 20 betalda semesterdagar, kan hen spara de överstigande dagarna i upp till fem år. Arbetsgivaren är skyldig att se till att även sparade semesterdagar förläggs som semester. Det ska ske senast inom fem år även om arbetstagaren inte begär att ta ut semester.

Exempel
Elin har 25 semesterdagar per år, och hon har tjänat in samtliga dagar under intjänandeåret. Då kan Elin spara upp till fem dagar. Detta kan hon göra under max fem år. Tjänar hon in 25 dagar varje år kan hon under fem år spara max 25 dagar totalt. Sedan måste de första fem sparade dagarna tas ut.

Tänk på detta

 • Det finns undantagsregler, såsom till exempel vid utökad semesterrätt. Semesterlagen omfattar inte dagar som överstiger den lagstadgade semesterrätten, utan hanteringen av dessa regleras i enskilda avtal eller kollektivavtal.
 • Flera kollektivavtal innehåller avvikelser från det som gäller enligt semesterlagen, bland annat Allmänna Bestämmelser  för kommuner, regioner och Sobona företag.
 • Det kan verka smidigt att låta de anställda själva planera sin semester, men som arbetsgivare är du skyldig att följa regelverket i semesterlagen eller aktuellt kollektivavtal. Som arbetsgivare är du skyldig att se till att arbetstagaren har tagit ut sin sparade semester i tid. Om du inte gör det kan du bli skadeståndsskyldig enligt semesterlagen.

Mest populära

 • Julklapp, julbord eller julfest?

  Efter förra årets generösa möjlighet till arbetsgivarjulklapp är vi tillbaka i mer normala gåvovärden igen. Världen är orolig, klimatet hotat, elpriser som skjuter i höjden, stigande räntor och pengar som räcker till allt mindre. Vad får julklappen du ger dina anställda kosta i år och vilka är reglerna kring julbordet?

 • Nya pensionsåldrar från 2023

  Från och med år 2023 gäller nya pensionsåldrar som styr när du tidigast kan ta ut din allmänna pension. Även garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg omfattas av de nya reglerna.

 • Regeringen backar från nya reseavdraget

  Det nya avståndsbaserade och färdmedelsneutrala reseavdraget skulle ha införts i januari. Men nu ser det ut som om regeringen väljer att behålla det nuvarande reseavdraget. Samtidigt höjs milersättningen för den som reser med bil.