Tillbaka till huvudmeny

Kan arbetsgivare betala ut pengar istället för semester?

När semesteråret når sitt slut, och de anställda har semesterdagar kvar, vad kan du som arbetsgivare göra? Kan du betala ut pengar istället för att ge medarbetaren semester? Det är en vanlig fråga, och svaret finns i semesterlagen.

När semesteråret når sitt slut, och de anställda har semesterdagar kvar, vad kan du som arbetsgivare göra? Kan du betala ut pengar istället för att ge medarbetaren semester?

Det är en vanlig fråga, och svaret finns i semesterlagen. Arbetsgivaren får inte betala ut semesterdagar i pengar – inte ens om arbetstagaren vill det.

Att ha semester är inte bara arbetstagarens rättighet utan också en skyldighet att ta ut. Det är enligt semesterlagen arbetsgivarens skyldighet att förlägga semestern i fyra sammanhängande veckor under sommarmånaderna juni, juli, augusti.

Semesterdagarna kan vara betalda eller obetalda och det är alltid bara betalda dagar som det finns en skyldighet att ta ut. Betald semester måste alltid förläggas som ledighet, och kan inte kompenseras med pengar. Det är såklart tillåtet att betala ut semesterersättning, men arbetstagaren måste ta ut förlagd ledighet.

Situationer när du får betala ut semesterdagar i pengar

Det finns tre situationer när du med stöd av semesterlagen kan betala ut semesterdagar i pengar:

 1. Om arbetsgivaren inte kunnat förlägga semestern under semesteråret. Det kan till exempel bero på att arbetstagaren varit sjuk hela året. Då kan betalda semesterdagar betalas ut, men enbart de dagar som tillsammans med nya intjänade dagar överstiger tjugofem betalda semesterdagar.
 2. Om arbetstagaren avslutar sin anställning. Innestående semester betalas då ut som semesterersättning efter det att anställningen upphört. Semestern kan också betalas ut i pengar om det gäller en tidsbegränsad anställning som pågår mindre än tre månader.
 3. För anställningar som är kortare än tre månader så kan semesterledigheten avtalas bort. Semesterersättningen betalas då istället ut varje månad som ett tillägg på lönen.

För dig som är anställd inom offentlig sektor får antalet sparade semesterdagar sammanlagt uppgå till högst 30. Om sparade semesterdagar skulle överstiga 30 utges kontant ersättning med semesterlön för överskjutande dag(ar) vid utbetalningstillfälle i samband med semesterårets slut.

Läs också: Semesterberäkning enligt semesterlagen

Vill du ställa dina egna frågor till våra experter inom arbetsrätt? I kompetensstödet HR Expert ingår möjligheten att ställa frågor till våra experter – med svar inom två arbetadagar. Du får också tillgång till en frågebank med tidigare ställda frågor.

Läs mer om HR Expert

Hur länge får man spara semesterdagar?

Alla semesterdagar måste inte användas under ett år, utan semesterlagen säger att den anställde kan spara semesterdagar i upp till fem år. Om arbetstagaren har tjänat in fler än 20 betalda semesterdagar, kan hen spara de överstigande dagarna i upp till fem år. Arbetsgivaren är skyldig att se till att även sparade semesterdagar förläggs som semester. Det ska ske senast inom fem år även om arbetstagaren inte begär att ta ut semester.

Inom offentlig sektor har arbetstagare rätt att spara samtliga semesterdagar med lön som överstiger 20 semesterdagar. Det finns inte enligt AB någon begränsning i tiden motsvarande reglerna i semesterlagen om att sparad semesterdag ska läggas ut inom 5 år.

Exempel för privat sektor
Elin har 25 semesterdagar per år, och hon har tjänat in samtliga dagar under intjänandeåret. Då kan Elin spara upp till fem dagar. Detta kan hon göra under max fem år. Tjänar hon in 25 dagar varje år kan hon under fem år spara max 25 dagar totalt. Sedan måste de första fem sparade dagarna tas ut.

Exempel för offentlig sektor
Adam har 31 semesterdagar per år enligt AB och han har tjänat in samtliga dagar under intjänandeåret. Adam kan spara upp till 11 dagar. Adam kan spara upp till 11 dagar varje år under hela sin anställning, dock  max upp till  dess att han har sparat 30 semesterdagar och 180 semestertimmar

Sedan måste de överskridande dagarna och/eller timmarna tas ut.

Tänk på detta

 • Det finns undantagsregler, såsom till exempel vid utökad semesterrätt. Semesterlagen omfattar inte dagar som överstiger den lagstadgade semesterrätten, utan hanteringen av dessa regleras i enskilda avtal eller kollektivavtal.
 • Inom lärarområdet finns övergångsbestämmelser fram till 2025 .
 • Flera kollektivavtal innehåller avvikelser från det som gäller enligt semesterlagen.
 • Det kan verka smidigt att låta de anställda själva planera sin semester, men som arbetsgivare är du skyldig att följa regelverket i semesterlagen eller aktuellt kollektivavtal. Som arbetsgivare är du skyldig att se till att arbetstagaren har tagit ut sin sparade semester i tid. Om du inte gör det kan du bli skadeståndsskyldig enligt semesterlagen.

Mest populära

 • Strax dax för semesterårsskifte

  I alla fall, för företag och organisationer med semesterår (1 april – 31 mars) är det strax dax, att göra ett semesterårsavslut. Det görs efter aprillönen, så att eventuella avvikelser och uttagna semesterdagar i mars, finns registrerade i lönesystemet.

 • Räknas restid som arbetstid?

  Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.