Tillbaka till huvudmeny

Stor vinst när HR och lön kopplas samman

En HRM-lösning som medger att alla processer i en anställnings cykel – från rekrytering och lön till kompetensutveckling och medarbetarsamtal – hämtar information från samma källa, effektiviserar chefers och administratörers arbete samt höjer datakvaliteten.

Full nytta av digitalisering kräver att alla system hänger ihop. Det är heller ingen vild gissning att vi snart kommer att vägra flytta data från ett system till ett annat, med allt vad det innebär av tidsåtgång och ökad risk för fel. För varför ska vi göra det, när det är fullt möjligt och vi vinner stort på att koppla ihop datakällorna, inte minst inom HR och lön?

Den här trenden har pågått länge, men nu växer antalet externa kopplingar via API (application programming interface). Detsamma gäller efterfrågan på att den egna infrastrukturen ska bilda en helhet, där anställningsdata kan flöda fritt utan handpåläggning.

API effektiviserar företag och samhället

Lön skördar redan söta frukter från utvecklingen av API. Ett bra exempel är Skatteverkets FOS-förfrågan som gjort det möjligt att snabbt och enkelt hämta anställdas uppdaterade skatteuppgifter. Ett annat är lönesystemens integrationer med Arbetsgivarintyg.nu, som gör att korrekt data överförs per automatik.

Utvecklingen gynnar inte bara företagen, utan faktiskt hela samhället. Fler API:er är också på väg och den som upptäcker nya möjligheter är välkommen att kontakta sin systemleverantör eller berörd myndighet.

Internt sammanlänkad infrastruktur

Ur ett effektivitets- och kvalitetsperspektiv underlättar det för både chefer och administratörer att införa en helhet för HRM . Det går att undvika mycket onödig administration om systemen för exempelvis rekrytering, lön och kompetensutveckling pratar med varandra. Därtill ökar datakvaliteten i takt med att behovet av manuell registrering minskar.

Läs om hur MTR Nordic kopplar ihop HR och lön

Fördelar med att välja en och samma leverantör

Genom att välja system från samma leverantör uppnår du än fler effektivitetsfördelar. Förutom att systemkopplingarna sannolikt redan är på plats, finns ytterligare mervärden, bland annat sett ur ett användarperspektiv. Just nu utvecklas gemensamma gränssnitt för Vismas applikationer som innebär att chefer känner igen sig och lätt kommer åt det de behöver, oavsett om nyanställning, lönerevision eller medarbetarsamtal råkar vara uppgiften för dagen. Bra va!

Läs om hur fem skånekommuner kopplar ihop HR, lön och bemanning

Mest populära

  • Julklapp, julbord eller julfest?

    Efter förra årets generösa möjlighet till arbetsgivarjulklapp är vi tillbaka i mer normala gåvovärden igen. Världen är orolig, klimatet hotat, elpriser som skjuter i höjden, stigande räntor och pengar som räcker till allt mindre. Vad får julklappen du ger dina anställda kosta i år och vilka är reglerna kring julbordet?

  • Kan arbetsgivare betala ut pengar istället för semester?

    När semesteråret når sitt slut, och de anställda har semesterdagar kvar, vad kan du som arbetsgivare göra? Kan du betala ut pengar istället för att ge medarbetaren semester? Det är en vanlig fråga, och svaret finns i semesterlagen.

  • Nya pensionsåldrar från 2023

    Från och med år 2023 gäller nya pensionsåldrar som styr när du tidigast kan ta ut din allmänna pension. Även garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg omfattas av de nya reglerna.