Tillbaka till huvudmeny

Stigande efterfrågan tros gynna småföretagen

Affärsbarometern: SBAB:s chefsekonom Tor borg tror att en ökande efterfrågan och låga räntor kan bädda för en stark framtidstro hos småföretagen under det kommande halvåret. Så länge den oförutsägbara omvärlden inte bjuder på obehagliga överraskningar …

En stigande efterfrågan förväntas ge Sveriges småföretagare ett starkt halvår.
En stigande efterfrågan förväntas ge Sveriges småföretagare ett starkt halvår.

Snart kan vi presentera vårens resultatet av Affärsbarometern – den stora undersökning av framtidstro och ekonomiskt läge hos Sveriges småföretagare. Förra veckan fick Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg sia om framtiden. Nu har turen kommit till en annan expert på området. SBAB:s chefsekonom Tor Borg ser ljust på framtiden. Inte minst på grund av en stigande efterfrågan i många sektorer. Så länge osäkerheten i omvärlden inte tilltar och bjuder på oanade effekter tror han på en mycket stark framtidstro bland landets småföretag.

SBAB:s chefsekonom Tor Borg tror att den stigande efterfrågan spelar en avgörande roll för småföretagen.
SBAB:s chefsekonom Tor Borg.

Framtidstron bland landets småföretag var stark genom hela förra året. Hälften trodde på ökande försäljning under kommande sex månader, såväl under vår som höst. Vad tror du att vi kan förvänta oss av denna vårs undersökning?

– Givet att den svenska ekonomin tuffar på i ganska god takt och att läget ser ljusare ut i viktiga exportländer så tror jag vi kommer att få se en mycket stark framtidstro. Möjligen kan en fortsatt prispress nedåt och problem att rekrytera personal ge lite smolk i glädjebägaren.

Under hösten stod “Ett förbättrat eller ökat produktutbud” ut som den största anledningen till optimismen. Vilka faktorer kan tänkas påverka företagens framtidstro i vår?

– Jag tror att den höga och stigande efterfrågan i många sektorer kommer att spela en stor roll. Fortsatt låga räntor kommer också att göra sitt.

”Givet att den svenska ekonomin tuffar på i ganska god takt och att läget ser ljusare ut i viktiga exportländer så tror jag vi kommer att få se en mycket stark framtidstro” /Tor Borg, SBAB

Fortsatt osäkert i omvärlden

Affärsbarometern fokuserar som bekant även en hel del på miljö. Genom åren har vi märkt att miljömedvetenheten tycks sjunka när det gäller inköp till företaget i förhållande till privata inköp. Har du någon idé om varför det kan vara så?

– Möjligen kan det helt enkelt vara så att pris och kostnader väger lite tyngre i förhållande till hållbarhetsaspekter vid företagsinköp än vid privata inköp.

Inför höstens undersökning fanns en viss oro över hur det osäkra omvärldsläget med ödesdigra val och oroligheter kunde påverka småföretagarnas framtidstro. Optimismen sänktes dock inte nämnvärt i slutändan. Klarade dem sig – eller är det först i år vi kan komma att märka av en påverkan på småföretagarna?

– Osäkerheten i omvärlden finns kvar men har ännu inte nämnvärt påverkat vare sig finansmarknader, företag eller hushåll. Sannolikt får vi vänja oss vid att utsikterna för utrikeshandel, global tillväxt, finansiell stabilitet kommer att vara lite mer oförutsägbara framöver. Och det går naturligtvis aldrig att utesluta att något kan hända som utlöser en våg av pessimism.

Vi tackar Tor Borg för insikterna. Resultatet av Affärsbarometern presenteras på visma.se/affarsbarometern senare i vår.

Läs mer om Vismas Affärsbarometer