Tillbaka till huvudmeny

Utvecklingen i Europa kan påverka småföretag

Ökande sysselsättning i omvärlden plus en stark utveckling på hemmaplan. Guld och gröna skogar? Nja … utvecklingen i Europa kan ändå komma att sätta käppar i hjulen för svenska småföretag.

Utvecklingen i Europa kan påverka småföretag. Företagarnas chefsekonom siar om utfallet av Affärsbarometern.
Utvecklingen i Europa kan påverka småföretag. Företagarnas chefsekonom siar om utfallet av Affärsbarometern.

Fortsatt återhämtning och ökande sysselsättning i omvärlden. Plus en stark utveckling på hemmaplan för småföretag. Guld och gröna skogar? Nja … utvecklingen i Europa kan ändå komma att sätta käppar i hjulen för svenska småföretag.

Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna.
Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna.

Just nu pågår vårens undersökning bland svenska småföretag. Och snart presenteras resultatet av Affärsbarometern. Men först ska Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg säga sitt. Han har kikat i spåkulan och ser ett Europa med potential att påverka.

Framtidstron bland landets småföretag var stark genom hela förra året. Hälften trodde på ökande försäljning under kommande sex månader, såväl under vår som höst. Vad tror du att vi kan förvänta oss av denna vårs undersökning?

– Konjunkturen för småföretag har utvecklats starkt sedan 2015 och våra mätningar pekar på fortsatt positiva förväntningar på konjunkturutveckling inom både tjänste- och industrisektorn. Pådrivande för denna utveckling är den fortsatta konjunkturåterhämtningen i omvärlden. Utvecklingen i USA ser bra ut, men också inom EU har sysselsättningen ökat och konjunkturläget förbättrats. En viss avmattning kan nog trots detta förväntas under det kommande året.

”Utvecklingen i USA ser bra ut, men också inom EU har sysselsättningen ökat och konjunkturläget förbättrats” /Daniel Wiberg, Företagarna

Under hösten stod “Ett förbättrat eller ökat produktutbud” ut som den största anledningen till optimismen. Vilka faktorer kan tänkas påverka företagens framtidstro i vår?

– Vi vet att produkt- och innovationssatsningar ger tydliga avtryck på företagens konkurrenskraft. Produktutveckling är helt avgörande för att bibehålla konkurrenskraften. Även här kan nog en viss avmattning förväntas. En fortsatt osäkerhet, med Trump i USA och Brexit här i Europa, kommer att påverka företagens investerings- och tillväxtplaner.

Småföretags miljömedvetenhet & Europas påverkan

Affärsbarometern fokuserar som bekant även en hel del på miljö. Genom åren har vi märkt att miljömedvetenheten tycks sjunka när det gäller inköp till företaget i förhållande till privata inköp. Har du någon idé om varför det kan vara så?

– Jag tror att väldigt många småföretag är medvetna om att hållbarhet och miljömedvetenhet är och blir allt viktigare konkurrensfaktorer. Samtidigt behöver många mindre företag konkreta verktyg, inspiration och tips som hjälper företagen att utifrån sin egen verksamhet utveckla sitt hållbarhetsarbete. Det kan annars vara svårt att höja medvetenheten ytterligare en nivå.

Inför höstens undersökning fanns en viss oro över hur det osäkra omvärldsläget med ödesdigra val och oroligheter kunde påverka småföretagarnas framtidstro. Optimismen sänktes dock inte nämnvärt i slutändan. Klarade dem sig – eller är det först i år vi kan komma att märka av en påverkan på småföretagarna?

– Konjunkturåterhämtningen fortsätter som sagt, och för svenska företag har de kortsiktiga effekterna av omvärldshändelserna varit begränsade. På lång sikt kan dock effekterna bli mer påtagliga. Jag tror framför allt att det är utvecklingen i Europa som kommer att påverka småföretagen. Men det är också viktigt att komma ihåg att Brexit i första hand är en politisk kris, både för Storbritannien och EU. De betydande långsiktiga politiska och ekonomiska konsekvenserna kommer att synas först om några år.

”På lång sikt kan effekterna bli mer påtagliga. Jag tror framför allt att det är utvecklingen i Europa som kommer att påverka småföretagen”  /Daniel Wiberg, Företagarna

Vi tackar Daniel Wiberg för att ha kikat i spåkulan och ser fram emot Affärsbarometern som presenteras på visma.se/affarsbarometern senare i vår.

Mest populära