Tillbaka till huvudmeny

Semesterlön – vad får jag utbetalt?

Ta del av vår sammanställning som besvarar alla frågor om beräkningen av semesterlön.

Vi besvarar dina frågor om semesterlön. Källa: Pixabay
Vi besvarar dina frågor om semesterlön. Källa: Pixabay

Förr var semester likställt med fyra veckor i juli. Idag tar vi ut semester även andra tider på året. Oavsett när, är det bra att veta vilken semesterlön du får. Ta del av vår sammanställning som besvarar alla frågor om beräkningen.

I Sverige har vi en ordning som säger att du får mer betalt under semestern, än när du jobbar. Förutom din ordinarie lön får du ett extra tillägg att finansiera alla glassar, inträden och campingavgifter med.

Men reglerna skapar huvudbry för många. Hur beräknas till exempel semestertillägget? Får du semesterpengar även när du varit sjuk? När betalas semesterlönen ut?

Här hittar du allt du behöver veta om din semesterlön:

 1. Hur beräknas semesterlönen?
 2. Vad är ett semesterår?
 3. Vad innebär förskottssemester?
 4. Ska det beräknas semesterlön på bonus?
 5. Tjänar jag in semesterdagar när jag är sjukskriven eller föräldraledig?
 6. Vad ska inte utgöra underlag vid beräkningen av semesterlön?
 7. Vad ska det inte beräknas semestertillägg av?
 8. När ska semesterpengarna betalas ut?

Obs! Ha koll på ditt eget kollektivavtal där det kan förekomma avvikelser.

1. Hur beräknas semesterlönen?

Med en fast månadslön och andra återkommande tillägg tillämpas sammalöneregeln som innebär att lönen under semestern motsvarar din månadslön plus ett semestertillägg. Har arbetsgivaren tecknat kollektivavtal är tillägget något högre än den lagstadgade miniminivån. För privatanställda tjänstemän är tillägget vanligtvis 0,8 procent av din aktuella månadslön per dag, när semestern tas ut. Arbetsgivare utan kollektivavtal kan välja mellan att tillämpa kollektivavtalets eller semesterlagens regler. I det senare fallet är semestertillägget för varje betald semesterdag 0,43 procent av månadslönen.

Räkneexempel: Semestertillägg för en privatanställd tjänsteman som har kollektivavtal och tjänar 25000 kr/månad:

25000 x 0,008 = 200 kronor i semestertillägg/semesterdag.  

Procentregeln tillämpas för rörliga lönedelar och för anställda som inte har en bestämd lön per vecka eller månad, utan exempelvis får betalt per timme. Detsamma gäller för dem som har ändrat sin sysselsättningsgrad under året. Semesterlönen beräknas då som 12 procent av den anställdas sammanlagda semestergrundande inkomst under intjänandeåret, när antalet semesterdagar är 25. Om den anställda har rätt till fler än 25 dagars semester, ökar semesterlönen med 0,48 procent för varje extra semesterdag.

2. Vad är ett semesterår?

Ett semesterår löper normalt från 1 april ett år till 31 mars påföljande år. Motsvarande period närmast före semesteråret kallas intjänandeår. För att få betald semester måste du tjäna in den och dina intjänade dagar baseras huvudsakligen på anställningstiden året innan du tar ut semester. Har du inte tjänat in din semester har du rätt till obetald semester.

Sammanfallande semester kallas det när intjänande- och semesteråret infaller samtidigt. I så fall tjänar du in din semesterlön samma år som du tar ut den genom betalda semesterdagar. Semesterlönen blir då ett förskott.

3. Vad innebär förskottssemester?

Om du är nyanställd och inte har tjänat in betald semester kan arbetsgivaren erbjuda så kallad förskottssemester. Istället för att få avdrag när du tar ut obetalda semesterdagar får du behålla din ordinarie lön även under dessa dagar. Det betyder att det samtidigt uppstår en skuld som motsvarar det avdrag som skulle ha gjorts om du tagit ut obetalda semesterdagar.

Skulden är avskriven efter fem år, ibland med 20 procent per helt år. Du är skyldig att betala tillbaka kvarvarande belopp om du skulle säga upp dig själv innan dess. Vanligtvis tillkommer inget semestertillägg för dessa dagar. Förskottssemester är inget du kan kräva och det är heller inget du måste tacka ja till, om du inte vill.

4. Ska det beräknas semesterlön på bonus?

Rätten till semesterlön regleras av semesterlagen som är en så kallat tvingande lagstiftning. Det innebär att arbetstagarens rättigheter inte kan avtalas bort. Enligt semesterlagen har du rätt till semesterlön även på rörliga lönedelar, såsom bonus, provision och ob-ersättning. I kollektivavtalen kan procentsatsen för semestertillägget skilja sig något för dessa delar. Det är bra att anställningsavtalet tydligt visar vilka belopp som inkluderar respektive exkluderar semesterlön, för att undvika missförstånd och eventuellt framtida processer. På samma sätt är det bra att redovisa vad som utbetalas som lön/bonus och semesterlön på lönespecifikationen.

5. Tjänar jag in semesterdagar när jag är sjukskriven eller föräldraledighet?

Viss frånvaro räknas som grundande för semesterlön Källa: Pixabay
Viss frånvaro räknas som grundande för semesterlön Källa: Pixabay

Viss frånvaro från arbetet, såsom sjukdom och vård av barn, är semesterlönegrundande. Här är några exempel

 • Sjukdom 180 dagar insjuknandeåret + 180 dagar nästkommade år.
 • Föräldraledighet 120 dagar per barn/förälder. 180 dagar för ensamstående
 • Tillfällig föräldraledighet vid barns födelse & VAB 120 dagar per barn/semesterår. 180 för ensamstående
 • Vård av närstående 45 dagar/år
 • Graviditetspenning 50 dagar/år

OBS! Kalenderdagar

6. Vad ska inte utgöra underlag till beräkningen av semesterlön?

Som huvudregel ska semestertillägget beräknas på bonus eftersom att denna ofta är knuten till en arbetsinsats. Detsamma gäller när bonusen är knuten till arbetsgruppens, avdelningens eller verksamhetens resultat. Bonusen är i dessa fall också beroende av en arbetsinsats, även om det inte nödvändigtvis är möjligt att fastställa hur mycket Hanna har bidragit till resultatet i jämförelse med Kaj och Veronica.

Bonus som utbetalas helt utan koppling till arbetsinsats och frånvaro, kan emellertid vara undantagen vid beräkning av semesterlön. Ett exempel är de verksamheter som årligen betalar ut en julbonus till alla anställda.

7. Vad ska det inte beräknas semestertillägg av?

Det ska inte beräknas semesterpengar av bland annat följande ersättningar:

 • Utbetalade semesterpengar
 • Fast ersättning som utbetalas oberoende av frånvaro och arbetsinsats, exempelvis fast julbonus
 • Värdet av varor, tjänster eller andra förmåner som inte är kontantförmåner.

8. När ska semesterpengarna betalas ut?

Enligt semesterlagen ska semesterlönen betalas ut i samband med semestern, vanligtvis månaden efter att du tagit ut din semester. Det gäller oavsett om din semesterlön beräknas enligt ett kollektivavtal sammalöneregeln eller procentregeln. Semestertillägget på rörliga lönedelar ska senaste betalas ut i slutet av semesteråret, vanligtvis 31 mars. Om anställningen upphör har du rätt att få semesterlönen utbetalad månaden efter.

Mest populära

 • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

  Bilpolicy – gratis mall till företaget

  Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.

 • Personalhandbok – gratis mall

  Personalhandbok – gratis mall för företag

  En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.

 • Fler ansökningar blir digitala

  Med licensen digital ärendehantering blir processen kring ärenden helt automatiserad. Just nu utvecklas fler funktioner som kommer att ingå framöver.
  – Vi har fått många bra förslag från er kunder, som friskvård och att omvandla semesterdagar till pengar, säger Håkan Karlsson, produktmarknadschef för Personec P.