Tillbaka till huvudmeny

Inköp: 2 aspekter som både tjänar miljön och plånboken.

Genom inköpssystem och samordnad varudistribution minskade kommunen sina koldioxidutsläpp med 93% och samtidigt fick 15 miljoner kronor årligen i besparingar.

Samordnad Varudistribution Visma Proceedo ITsystem
Samordnad Varudistribution

Med hjälp av samordnad varudistribution uppstod stora miljövinster och besparingar för Växjö kommun, läs om hur de gjorde. 

Samordnad Varudistribution Visma Proceedo ITsystem
När Växjö kommun, som tidigare hade 450 separata leveranseradresser, införde samordnad varudistribution och samlade alla leveranser till en enda distributionscentral minskade de radikalt sin miljöpåverkan. Koldioxidutsläpp minskade med hela 93 procent genom att få ner antalet transporter.

Dessa åtgärder innebar även att man lyckades göra stora processbesparingar, vilket dessutom gjorde lösningen självfinansierande.

Det märks framför allt när man tittar på de 65 000 order och de 72 000 fakturor som nu kan hanteras elektroniskt varje år.

Ladda ner vårt whitepaper ”Hej klimatsmart samhälle!” för att lära mer om vad som krävs för att få samordnad varudistribution möjlig.

Nyckeln till processbesparingarna ligger i e-handelssystemet från Visma Proceedo som Växjö kommun skaffade i samband med övergången till samordnad varudistribution. Med det går det att automatisera stora delar av order- och faktureringsprocessen.

– Tidigare var verksamheten tvungen att hålla ordning på alla leverantörer vi hade avtal med, men nu lägger de bara in sin order i systemet så går ordern automatiskt till rätt leverantör. När leveransen sedan kommer behöver mottagaren bara kvittera mottagandet så matchas ordern automatiskt mot förattesten och går sedan direkt vidare för betalning. Att slippa all efterhantering ger en stor processbesparing för oss, säger David Braic, upphandlingschef på Växjö kommun.

Växjö kommun räknar med att e-handelssystemet och den samordnade varudistributionen ger en besparingspotential på 50 kronor för varje order och faktura som nu kan hanteras elektroniskt i systemet.

15 miljoner kronor/per år i besparingar, kombination e-handel & samordnad varudistribution. Läs whitepaper om samordnad varudistribution. 

Det här ger inte bara medarbetarna mer tid till annat än att leta efter rätt leverantör och se så att fakturan verkligen motsvarar det som beställts och sedan levererats. Det blir också en kvalitetshöjning i och med att allt förattesteras och eventuella problem med ordern upptäcks innan det går iväg. Att en order till flera leverantörer kan hanteras via en enda attest ger också en klar tidsbesparing.

Visma Proceedo inköpslösningar klimatsmart
Ovan ser du hur flödet förenklas med en distributionscentral, antalet transporter minskas ned drastiskt och det ger goda resultat både för miljö och ekonomi. 

När David Braic nu ser tillbaks på införandet av det nya arbetssättet är han nöjd med resultatet och har också en del lärdomar att dela med sig av.

– Det krävs eldsjälar samt struktur och disciplin för att genomföra två stora projekt parallellt. Sett i retroperspektiv, vi är i full gång sedan 3.5 år, så är allt positivt eftersom vi uppnått miljöeffekter, styrning av inköpsverksamhet, delat upp traditionellt stora upphandlingar i mindre delar, fått in mindre leverantörer, och ökat avtalstroheten. Vi kan också påvisa besparingar och effektiviseringar, vi har fått mer resurser och gjort upphandlingsfrågorna strategiska. Vårt arbete syns och har fått erkännande både nationellt och internationellt, säger han.

Sammanfattningsvis var e-handelssystemet den stora grundbulten i Växjös effektiviseringsprojekt och utan det hade man inte kunnat införa samordnad varudistribution.

För att lyckas med samordnad varudistribution är det fyra nyckelfaktorer som kommunen bör tänka på. Läs och ladda ner whitepaper om samordnad varudistribution. 

Whitepaper
Läs ”Hej klimatsmart samhälle! – ett whitepaper om samordnad varudistribution. 

Mest populära