Tillbaka till huvudmeny

Samordnad kontroll av leverantörer

Inför en samordnad registerkontroll hos Bolagsverket för att utesluta oseriösa leverantörer från offentliga upphandlingar. Det föreslår Leverantörskontrollutredningen i ett betänkande.

I en offentlig upphandling ska man alltid kontrollera att de leverantörer som deltar är lämpliga och seriösa. Men idag saknas det ett bra system för att hämta uppgifterna från de olika myndigheterna på ett smidigt sätt. 

Utredningen föreslår att Bolagsverket ska ansvara för en funktion som gör det möjligt att samordna registerkontroller. Det innebär att upphandlande organisationer kan vända sig till Bolagsverket för att på ett snabbt och enkelt sätt kunna kontrollera uppgifter från register hos Bolagsverket, Polismyndigheten, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och länsstyrelserna.

– Oseriösa och olämpliga leverantörer ska inte ha möjlighet att delta i offentliga upphandlingar och konkurrera med seriösa aktörer. Det hämmar inte bara sund konkurrens mellan aktörerna, utan innebär också att skattepengar hamnar i fel händer och att enskilda medborgare riskerar att få dåliga tjänster. Utredningens förslag om hur leverantörer bättre ska kunna kontrolleras är därför mycket välkomna, säger civilminister Erik Slottner i ett pressmeddelande från Finansdepartementet.  

Mest populära