Tillbaka till huvudmeny

Säkerhet i molnet (Infografik)

Liksom allt annat har cloud computing sina fördelar och nackdelar. Tekniken kan vara en stor tillgång för ditt företag om den förstås och används korrekt. Se en översikt över fördelar och nackdelar med molntjänster i vår infografik. Vi hoppas att denna information hjälper dig att bättre förstå säkerheten i molnet, så att du kan fatta ett mer informerat beslut innan du tar steget.

Cloud

Cloud computing utvecklas som aldrig förr och företag i alla former och storlekar anpassar sig till den tekniken.

Branschexperter tror att denna trend bara kommer att fortsätta växa. Ed Anderson, forskningsdirektör på Gartner, säger:

 ”Cloud-first-strategier är grunden för att förbli relevanta i en värld som förändras snabbt.”

Trots dessa trender och förutsägelser är många företag idag fortfarande inte villiga att inse fördelarna med molnet. De är helt enkelt inte beredda att överlåta sin mest värdefulla tillgång, deras data, till en okänd molntjänstleverantör.

Enligt Jay Heiser, forskningsdirektör på Gartner, är säkerhetsproblem fortfarande den vanligaste anledningen till att man undviker användningen av ett offentligt moln. Han påpekar också att de organisationer som redan använder det offentliga molnet paradoxalt nog anser att säkerhet är en av de främsta fördelarna.

Om det används på rätt sätt kan arbete med data i molnet i hög grad gynna alla typer av företag. Dessutom är det förmodligen den mest kostnadseffektiva metoden att använda, underhålla och uppgradera. Eftersom all data lagras i molnet är säkerhetskopiering och återställning också mycket enklare än andra traditionella datalagringsmetoder.

Liksom allt annat har cloud computing sina fördelar och nackdelar. Tekniken kan vara en stor tillgång för ditt företag om den förstås och används korrekt. Se en översikt över fördelar och nackdelar med molntjänster i infografiken nedan. Vi hoppas att denna information hjälper dig att bättre förstå, så att du kan fatta ett mer informerat beslut innan du tar steget.

 

Den här artikeln publicerades på vår internationella blogg. 

Mest populära