Tillbaka till huvudmeny

Säg hej till Visma.net Project Management

Visma Severa byter namn och en effektivitet- samt lönsamhetsdrivande lösning förbättras med tydligt fokus framåt.

Säg hej till Visma.net Project Management

I dag öppnar ca 26.700 användare upp en ny och förbättrad lösning för sin tid- och projekthantering. Här i Sverige markeras det med att vår lösning Visma Severa byter namn till Visma.net Project Management.

Med detta tar lösningen också ytterligare ett steg mot ökad integration med affärssystemet Visma.net, vilket vi kommer att se mer av längre fram.

Namnbytet faller sig naturligt för att förtydliga vad lösningen är och används för – ett komplett verktyg för projektintensiva verksamheter som vill ha full kontroll från införsäljning till fakturering. Med tidrapportering, analys och CRM som en del i det dagliga flödet.

Projekthantering i molnet, för människor

Användarna av Visma.net Project Management återfinns idag främst inom små och medelstora konsult- och tjänsteföretag såsom PR- och reklambyråer, arkitektfirmor, teknikkonsulter samt IT-och ingenjörsbolag.

Gemensamt för många av dem är att CRM och övrig funktionalitet som ger stöd i hela kedjan är avgörande. Och att de tack vare molnet ges stor flexibilitet och ett brett utbud av funktionalitet och moduler, vilket har stort värde för branschspecifika anpassningar.

Integration med verksamhetens ekonomi- eller affärssystem kommer fortsatt vara lika enkelt. Liksom de omfattande möjligheterna att skräddarsy sin lösning, tack vare öppna API:er.

Användardriven utveckling

Visma Severa har varit en del av Vismas produktportfölj sedan 2010 och har under dessa år blivit en nyckelprodukt bland Vismas helt molnbaserade lösningar, tillsammans med bland annat affärssystemet Visma.net som man nu ingår i samma produktfamilj som.

De förbättringar som nu gjorts kring bland annat användbarhet och fördjupad funktionalitet bygger till stor del på våra användares synpunkter och behov. Och något vi självklart kommer att fortsätta med är våra återkommande samtal med våra användare i syfte att förstå behov och lösa utmaningar – för att erbjuda en vass tjänst för förändringsintensiva verksamheter måste man ha örat mot marken.

Jag ser mycket fram emot att vara en del i den fortsatta utvecklingen av Visma.net Project Management genom att vi än mer drar nytta av allt som är möjligt idag. Och framförallt jobba för att fortsätta erbjuda en lösning som stödjer effektivisering av er projekthantering. Och modernisering av hela verksamheten.

Läs mer om Visma.net Project Management