Tillbaka till huvudmeny

Så stärker du ditt employer brand

Att attrahera rätt talanger är a och o för dagens kunskapsintensiva verksamheter. Employer branding ger dig en strategi som stärker din organisations varumärke på arbetsmarknaden.

Stärk ditt varumärke med employer branding.

Både privata och offentliga arbetsgivare tjänar på en strategi som stärker attraktionen på arbetsmarknaden. Men ett starkt employer brand är mer än att bara framstå som en bra arbetsgivare.
–  Bilden måste överensstämma med verkligheten, säger Emma Blomberg, ansvarig för employer branding på Visma.

Ju mer kunskapsintensiva och avancerade arbetsuppgifter och ju större konkurrens om nödvändig kompetens, desto viktigare är det för arbetsgivare att kunna attrahera och behålla sin arbetskraft. Det förklarar varför det talas så mycket om employer branding just nu. Men employer branding är inget nytt. Begreppet har använts sedan 90-talet och kan enkelt beskrivas som arbetsgivarnas sätt att öka sin attraktionskraft på arbetsmarknaden.

Emma Blomberg arbetar med employer branding på Visma och menar att alla organisationer, både inom privat eller offentlig sektor, tjänar på att jobba långsiktigt och strategiskt med sitt arbetsgivarvarumärke.

– Alla organisationer har ett arbetsgivarvarumärke vare sig man vill eller inte. Ett arbetsgivarvarumärke går att likställa med ett konsumentvarumärke: vad får dig att välja den ena produkten framför den andra? Employer branding är ett sätt att påverka omgivningens bild av hur det är att arbeta på ditt företag. Det ökar dina chanser att locka rätt kompetens inom er definierade målgrupp.

Behöver alla organisationer en medveten strategi?

– Alla organisationer har att vinna på ett aktivt employer branding-arbete. Generellt sett kan man säga att employer branding är extra viktigt för organisationer med relativt okända varumärken. Vilken bransch du arbetar i påverkar också behovet av insatser. Ju större kompetensbrist, desto viktigare är det att framstå som en attraktiv arbetsplats i jämförelse med konkurrenterna.

Vad är viktigt för att lyckas?

– Att skapa en positiv bild av hur ditt företag är som arbetsgivare räcker inte långt om den inte överensstämmer med verkligheten. De som förstår att företagets egna anställda är arbetsplatsens viktigaste ambassadörer, är de som lyckas bäst.

Fem tips som stärker ditt arbetsgivarvarumärke:

  1. Börja inifrån. Kartlägg ditt nuläge och skapa en genuin bild av verkligheten. Hur är det att jobba på din arbetsplats? Vad utmärker er som företag? Vad är värdet av att vara anställd här och hur attraktivt är det att jobba hos oss? Finns det något som din målgrupp efterfrågar som ditt företag saknar idag?
  2. Engagera hela organisationen. Alla anställda är ambassadörer för arbetsplatsen. Se till att de trivs och sprider ett gott rykte.
  3. Alla kontaktytor räknas! Employer branding är mer än närvaro på arbetsmarknadsdagar. Brukar du till exempel återkoppla till alla sökande när en tjänst är tillsatt? Kom ihåg att även de som inte får tjänsten lämnar processen med en bild av ditt företag.
  4. Lyssna på dina anställda. Employer Branding handlar om att attrahera, behålla och utveckla rätt kompetens. För att begränsa personalomsättningen behöver du veta varför folk slutar. Håll exitsamtal.
  5. Luta dig inte tillbaka. Även om ditt företag har ett starkt varumärke idag och kandidaterna står på kö för att få påbörja en anställning, är det ingen garanti för att det varar för evigt. Att slå sig till ro ökar risken för att du missar hur det faktiskt är att jobba hos er eller vad kandidatmarknaden vill ha.

Mest populära