Tillbaka till huvudmeny

Så ska jag bidra till en hållbar framtid

Just nu pågår klimatkonferensen i Paris där världens ledare har samlats för att ta beslut om en hållbar framtid. Förväntningarna är att världens ledare ska komma fram till ett nytt bindande klimatavtal. Men vad betyder klimatavtalet för oss, gemene man?

Just nu pågår klimatkonferensen i Paris där världens ledare har samlats för att ta beslut om en hållbar framtid. Förväntningarna är att världens ledare ska komma fram till ett nytt bindande klimatavtal. Lysande, tycker vi.

Men vad betyder klimatavtalet för oss, gemene man? Enligt Sustainable Brand Index™ årliga undersökning har andelen konsumenter som ofta diskuterar hållbarhet, miljö och socialt ansvarstagande ökat från 15 procent av befolkningen 2014 till 25 procent i år. Miljö, hållbarhet, ekologiskt och närproducerat är nu något som många svenskar spontant nämner när de tillfrågas om vad som är extra positivt kring utvecklingen i Sverige. Det ökade intresset för hållbarhet har också utvecklat konsumentens förståelse för begreppet och vad det betyder för dem själva i vardagen.

Dock visar vår senaste Affärsbarometer att miljön fortfarande prioriteras lågt hos landets småföretagare, hälften, 52 procent, av företagen menar att de inte tar hänsyn till miljön när de gör sina inköp. Det blir därför alltmer viktigt att öka miljömedvetenheten även hos småföretagarna eftersom de utgör majoriteten av Sveriges näringsliv och står för en betydande del av miljöarbetet.

Varför är det så stor skillnad mellan företagare och privatpersoner? Hemma är jag fullt medveten på vad jag enkelt kan bidra med, men jag vill gärna bidra till en hållbar framtid både privat och på jobbet. Vad kan jag göra för att bidra även på jobbet?

Nu är det helt enkelt upp till mig själv att börja bidra till en hållbar framtid.

Läs våra 10 tips för en miljövänligare vardag

Mest populära