Tillbaka till huvudmeny

Så lyckas du med din P2P-investering

Det finns fem faktorer som är viktiga för att lyckas med införande av en P2P-lösning.

P2P
Purchase To Pay

Det är viktigt att investeringen i en P2P-lösning ses i sitt sammanhang. Det vill säga att den är en del i den överordnande inköpsstrategin och den möjliggör exekvering av den. Inte att den är ett isolerat system som löser hela eller delar av den operativa inköpsprocessen. Därför ska ett business case tas fram för att erhålla acceptans och aktivt stöd av nyckelintressenter internt (oftast CFO och ledningsgruppen inklusive affärsområdeschefer). Därefter kan lösningskrav tas fram för er P2P-lösning innan upphandling, val av leverantör och implementering kan genomföras. Sist men inte minst så rekommenderas att mätning och uppföljning görs för att säkerställa att avkastningen på investeringen uppnås.

Fem fördelar med P2P

Fem faktorer som är viktiga för att lyckas med införande av en P2P-lösning:

  1. Business case
  2. Buy-in
  3. Lösningskrav
  4. Implementationsplan
  5. Uppföljning

Läs mer om det och fördelarna med att investera i en P2P-lösning i vår guide

Ladda ner guiden ”Så lyckas du med din P2P-investering”