Tillbaka till huvudmeny

Så kan intranätet hålla samman hela företaget

Ett intranät som fungerar som den stabila punkten i vardagen, både vad gäller kommunikation och tillgång till andra system. Det är till nytta för medarbetarna, och därigenom också för kunderna.

Det gick en historia för en tid sedan om ett rederi vars huvudkontor gick ut med en stor annonskampanj om erbjudanden ombord på sina kryssningsfartyg. Men – när resenärerna började fråga efter erbjudandena i båtarnas butiker så visste personalen där ingenting. Man hade glömt att kommunicera internt.

Ett olycksfall i arbetet, förstås. Men ändå en illustration av hur viktig den interna dialogen är. Är inte medarbetarna med på noterna så hjälper det inte att ha en bra respons från kunderna.

Och det är här intranätet kommer in i bilden. Idag finns många sätt att kommunicera på – e-post, kanaler som Slack, Hangout, Skype, och möten förstås. Det är en snabbrörlig värld där informationen passerar snabbt förbi. Intranätet kan vara den stabila punkten. Här ska man som medarbetare snabbt kunna få en bild av vad som händer på företaget. Man ska ha tillgång till information och ha möjlighet till dialog. Och man ska nå de fakta och de hjälpmedel man behöver för att utföra sitt arbete, dvs intranätet ska vara integrerat med verksamhetssystemen.

– I dagens hektiska värld fullkomligt bombarderas vi av information. Samtidigt är information den största upplevda bristen hos medarbetare. Här fungerar intranätet som en brygga, en källa för information som måste vara uppdaterad och relevant, men åtkomligt under en längre period, säger Louise Merzinger, marknadschef på Visma Consulting.

Vikten av ett funktionellt intranät

Ett bra intranät ger nytta åt medarbetarna och i förlängningen även åt kunderna. Ett stöd i det dagliga arbetet såväl som en funktion som bidrar till företagskultur och samhörighet.

Visma har byggt intranät åt en rad olika företag och organisationer. Våra kunder har ofta bred verksamhet, på flera orter, och intranätet blir då den sammanhållande länken. Vi hjälper varje kund att skapa ett intranät utifrån behoven samtidigt som vi kan tillhandahålla de funktioner och integrationsmöjligheter som finns färdiga i plattformen Episerver. Vi har ofta rollen som projektledare, då flera leverantörer kan vara inblandade i intranätets uppbyggnad och kraven är stora såväl på samverkan mellan leverantörerna som på integrationer med andra system.

För ett par år sedan var vi med just som helhetsansvarig projektledare och levererade Systembolagets intranät. Därefter har det vidareutvecklats och kompletterats med funktionalitet och innehåll, och har i dagarna utsetts till Sveriges bästa intranät av Web Service Award. Vi gratulerar Systembolaget till priset! Läs mer om våra kunder här.

Vill du veta mer om intranät?

Läs mer här!

Mest populära

  • Strax dax för semesterårsskifte

    I alla fall, för företag och organisationer med semesterår (1 april – 31 mars) är det strax dax, att göra ett semesterårsavslut. Det görs efter aprillönen, så att eventuella avvikelser och uttagna semesterdagar i mars, finns registrerade i lönesystemet.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.