Tillbaka till huvudmeny

Så kan intranätet hålla samman hela företaget

Ett intranät som fungerar som den stabila punkten i vardagen, både vad gäller kommunikation och tillgång till andra system. Det är till nytta för medarbetarna, och därigenom också för kunderna.

Det gick en historia för en tid sedan om ett rederi vars huvudkontor gick ut med en stor annonskampanj om erbjudanden ombord på sina kryssningsfartyg. Men – när resenärerna började fråga efter erbjudandena i båtarnas butiker så visste personalen där ingenting. Man hade glömt att kommunicera internt.

Ett olycksfall i arbetet, förstås. Men ändå en illustration av hur viktig den interna dialogen är. Är inte medarbetarna med på noterna så hjälper det inte att ha en bra respons från kunderna.

Och det är här intranätet kommer in i bilden. Idag finns många sätt att kommunicera på – e-post, kanaler som Slack, Hangout, Skype, och möten förstås. Det är en snabbrörlig värld där informationen passerar snabbt förbi. Intranätet kan vara den stabila punkten. Här ska man som medarbetare snabbt kunna få en bild av vad som händer på företaget. Man ska ha tillgång till information och ha möjlighet till dialog. Och man ska nå de fakta och de hjälpmedel man behöver för att utföra sitt arbete, dvs intranätet ska vara integrerat med verksamhetssystemen.

– I dagens hektiska värld fullkomligt bombarderas vi av information. Samtidigt är information den största upplevda bristen hos medarbetare. Här fungerar intranätet som en brygga, en källa för information som måste vara uppdaterad och relevant, men åtkomligt under en längre period, säger Louise Merzinger, marknadschef på Visma Consulting.

Vikten av ett funktionellt intranät

Ett bra intranät ger nytta åt medarbetarna och i förlängningen även åt kunderna. Ett stöd i det dagliga arbetet såväl som en funktion som bidrar till företagskultur och samhörighet.

Visma har byggt intranät åt en rad olika företag och organisationer. Våra kunder har ofta bred verksamhet, på flera orter, och intranätet blir då den sammanhållande länken. Vi hjälper varje kund att skapa ett intranät utifrån behoven samtidigt som vi kan tillhandahålla de funktioner och integrationsmöjligheter som finns färdiga i plattformen Episerver. Vi har ofta rollen som projektledare, då flera leverantörer kan vara inblandade i intranätets uppbyggnad och kraven är stora såväl på samverkan mellan leverantörerna som på integrationer med andra system.

För ett par år sedan var vi med just som helhetsansvarig projektledare och levererade Systembolagets intranät. Därefter har det vidareutvecklats och kompletterats med funktionalitet och innehåll, och har i dagarna utsetts till Sveriges bästa intranät av Web Service Award. Vi gratulerar Systembolaget till priset! Läs mer om våra kunder här.

Vill du veta mer om intranät?

Läs mer här!

Mest populära

  • Personalhandbok – gratis mall

    Personalhandbok – gratis mall för företag

    En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.

  • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

    Bilpolicy – gratis mall till företaget

    Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.