Tillbaka till huvudmeny

Så här utvecklar du en BI-strategi

Att ha en bra strategi för beslutsstöd (BI) kan vara extremt effektivt ‒ om det görs korrekt. Så vad är hemligheten bakom en bra BI-strategi?

En modern beslutstödsslösning ger dig en unik möjlighet att förstå kundbeteenden, marknaden och din egen verksamhet ännu bättre, vilket är ett måste i dagens hårda konkurrensläge. En bra BI-strategi täcker alla nödvändiga steg du behöver ta för att effektivt kunna dra nytta av data som finns i företaget. 

När du ska utveckla strategin, börja med att identifiera problemet som behöver lösas, och ta därefter reda på var du kan få hjälp att lösa problemet och vilken information du behöver få ut från era system.

I den här artikeln går vi igenom konkreta åtgärder som du kan vidta för att utveckla en BI-strategi.

1. Identifiera behovet

Ett bra BI-projekt börjar med att man går igenom vart man ska. Vad är målet? Vad vill vi på vårt företag uppnå med BI-initiativet? Därmed har du identifierat ett behov eller ett problem som kan lösas med data som redan finns, men som inte utnyttjas eller produceras på ett tillräckligt bra sätt.

Ett exempel på ett behov: “Att skicka ut information vi har till dem som behöver det, på ett bra visuellt sätt, så att de kan dra nytta av det i sitt jobb.”

Detta mål kommer att ligga till grund för hur organisationen ska arbeta vidare med information.

2. Definiera framgångskriterierna

För att bestämma BI-strategins riktning samt att mäta huruvida man har haft framgång, måste man definiera vilka framgångskriterierna är. Hur vet vi om vi har nått målet vi har satt?

Är framgång när du har nått en tids- och resursram? Att projektet har nått sina mål? Eller när en önskad vinst har realiserats?

För att enkelt kartlägga era framgångskriterier kan du få hjälp av Optivasys som erbjuder en oberoende och kostnadsfri rådgivning. (Scrolla ner för att boka)

3. Hur når vi dit?

När du har definierat målet och hur ni ska mäta framgång är det dags att ange hur ni ska uppnå detta. Tidigare använde många ett systemfokuserat förhållningssätt när de utvecklade en BI-strategi. En mer modern strategi är att vara behovsfokuserad.

Att fokusera på behoven ger dig omedelbar nytta, snabbare leverans och bättre kontroll. Frågor som bör besvaras är:

  • Vilka är beslutsfattarna?
  • Vilken dokumentation behöver de för att fatta besluten?
  • Vad är drivkrafter och vad är resultat?
  • Varifrån får vi färsk och korrekt data?
  • Hur kvalitetssäkrar vi informationen och vilka förbättringsåtgärder kan vi vidta?
  • Hur visualiserar vi informationen på bästa möjliga sätt?

Det är viktigt att få en översikt över vilka system som används idag och deras aktuella status, och vilka data som finns. Men du måste också vara beredd att överge gamla arbetssätt för att nå det mål du har satt upp. Även om det fungerade förut kan en ny satsning innebära att du måste tänka nytt.

Det är också nödvändigt att definiera vem som ska ingå i ditt BI-team. Du bör välja personer som har kapacitet att slutföra BI-projektet, och som kan förespråka samt äga strategin och lösningen. Det är deras jobb att se till att verksamheten blir engagerad och involverad.

Läs även: Hur man skapar en datadriven kultur

Vissa BI-strategier är mer specifika än andra och beskriver kanske BI-arkitekturen mer än själva behovet. Det viktigaste är att svara på vem vi har, vad vi har och vad vi behöver för att nå det uppsatta målet.

När dessa tre punkter är definierade och strategin är klar börjar implementeringsprocessen.

 

Få en oberoende och kostnadsfri rådgivning för er BI-strategi

Boka kostnadsfri rådgivning med Visma bWise

 

Mest populära