Tillbaka till huvudmeny

Robin Åkerberg är Vismas nya hållbarhetschef

Robin Åkerberg har redan påbörjat det viktiga arbetet med att staka ut en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar väg för 200 bolag i 20 länder.

Grattis! Vad har du för förväntningar på nya jobbet? 

Visma är en internationell koncern och det innebär en inspirerande möjlighet att göra skillnad och sprida kunskap kring de här viktiga frågorna. Att inte bedriva verksamheten hållbart är en närmast absurd tanke eftersom vi vet att jordens resurser är begränsade. Vi behöver alla jobba på sätt som är bra för samhället, men det finns även ett affärsvärde i att göra det. Omställningen är nödvändig för att behålla relevans. 

Vad krävs för att hållbarhetsarbetet ska bli framgångsrikt? 

Jag skulle säga att koncernledningens engagemang är a och o, eftersom ledningen har möjlighet att skapa en kultur där hållbarhet genomsyrar den dagliga verksamheten och är en del av alla affärsbeslut, inte något vi gör vid sidan av. De anställda har förstås också ett stort ansvar i att skapa en sådan kultur. Arbetet är redan igång och det faktum att jag nu har möjlighet att fokusera heltid på de här frågorna är ett gott tecken. Nu ser vi över befintliga riktlinjer och hur vi gemensamt ska jobba i hållbar riktning inom koncernen. I andra länder kan det finnas problem med exempelvis korruption och där vill vi bli vägledare. 

Vilken är den viktigaste hållbarhetsfrågan framöver? 

Hållbarhet är ett samspel mellan företag, politiker och privatpersoner. Vi måste alla ta vårt ansvar och som företag handlar det bland annat om att bidra med nya innovationer och att se över vår inverkan på miljö och samhälle. Målet att bli mer hållbara kan liknas vid att ge sig ut på en resa. Vi blir inte perfekta över en dag, men vi rör oss i rätt riktning och det är nödvändigt att se över hela värdekedjan.

Klicka här för att läsa om Vismas hållbarhetsarbete