Tillbaka till huvudmeny

Resepolicy – färdig mall för effektivare affärsresor

Med en resepolicy begränsas kostnaderna. Här berättar Visma Advantage hur ett fåtal regler kan öka vinsten och tillföra en grön, klimatsmart profil till företaget i fråga. Ladda ner vår färdiga resepolicy-mall och effektivisera ert resande.

Ladda hem gratis resepolicy-maill.
Ladda hem gratis resepolicy-mall.

En resepolicy till varje företag och varje företagare – på så sätt kan kostnaderna för de 235 miljoner tjänsteresor som genomförs i Sverige varje år begränsas. Här berättar Visma Advantage hur ett fåtal regler kan öka vinsten och tillföra en grön, klimatsmart profil till företaget i fråga. Ladda ner vår färdiga uppdaterade resepolicy-mall och effektivisera ert resande.

Kort om tid? Vill du ha din resepolicy nu? Ladda ner vår uppdaterade resepolicy-mall här och sänk era kostnader genom effektivare resande.

Vad är en resepolicy?

En resepolicy är ett styrdokument som hjälper företag effektivisera sitt resande genom sänkta kostnader, minskad klimatpåverkan och ökad säkerhet. En resepolicy innehåller även instruktioner för hur medarbetare ska förhålla sig till tjänsteresor samt vad de har rätt till under resan.

Sunt förnuft

En bra tumregel, oavsett hur stort ditt företag är eller vilken bransch du verkar i, är att “allt kapital ska arbeta”. Det betyder i praktiken att du har en plan för hur pengar och intäkter ska placeras och investeras. I sin enklaste form: du väljer ett konto för din kassa, med största möjliga tillgänglighet och högsta möjliga ränta. För allt kapital ska ju arbeta. Det är en princip. Som säkerställer att dina pengar förmeras.

Håll det här exemplet i dina tankar en stund. För vi vill överföra det till kostnader i din verksamhet. Eller mer specifikt: till dina resekostnader.

Vår respolicy-mall ger resandet en tydligare riktning.
Vår respolicy-mall ger resandet en tydligare riktning.

Rätt resepolicy minskar resandet

En majoritet av alla tjänsteresor sker med bil. Men även tåg och flyg är naturligtvis vanliga färdsätt. Förutom att de kostar tid och pengar, innebär de också en stor påfrestning på vår gemensamma miljö.

Är alla resor nödvändiga? Förmodligen inte. Men om det saknas instruktioner för hur medarbetare i ett företag eller en organisation ska förhålla sig till resor i tjänsten, så är risken stor att alla typer av kostnader rusar – och att exempelvis det resfria mötet sällan blir aktuellt. En resepolicy kan förändra den verkligheten.

Ladda ner din resepolicy-mall helt gratis här.

Resepolicy = styrdokument

Pappret består förvisso av siffror och bokstäver, men dokumentet i sig är inte det centrala. Det är tillämpningen av resepolicyn som bör stå i fokus. Den berättar nämligen om den interna kostnadskulturen, samt vilken ambition företaget har när det kommer till bland annat miljöfrågor.

En bra resepolicy ska leda till minskat resande. Men också vara ett styrinstrument i arbetsvardagen för alla medarbetare. Fram växer då ett miljöanpassat och kostnadseffektivt resande.

Snart dags att resa i jobbet igen? Kolla in våra 7 handfasta tips för nästa affärsresa.

Smart resande ger möjlighet till arbete, en annan sak som en resepolicy kan främja.
Smart resande ger möjlighet till arbete, en annan sak som en resepolicy kan främja.

Sänkta kostnader är detsamma som ökade intäkter. Och ökade intäkter är ett språk som alla företagare pratar flytande. Därför inleddes den här texten med en kort passage, som beskriver hur vi ofta tänker när det handlar om pengar in på kontot, där det är den naturligaste saken i världen att välja den mest fördelaktiga placeringen. Med en resepolicy applicerar du samma “tänk” på dina kostnader för tjänsteresor: du begränsar utgifterna. För ditt företag och för jorden vi lever på.

235 miljoner tjänsteresor. Varje år. I Sverige. Det säger sig självt att det är omöjligt att begränsa – och än mindre kontrollera – de kostnader som uppstår som ett resultat av dessa resor, av detta resande, om det helt saknas regler. Så vi tillför några regler. Via en resepolicy. Som kan hjälpa ditt företag att spara både pengar och tid.

Så stärker en resepolicy företaget:
♦  Effektivare resursanvändning
♦  Starkare varumärke
♦  Sänkta kostnader
♦  Sparad tid
♦  Medarbetare som mår bättre
♥  Vinster för vår gemensamma miljö
♦  Ökad trafiksäkerhet

Pssst… vi har tagit fram fler gratismallar och policies för företag? Vad sägs om en kostnadsfri mall för personalhandbok eller en arbetsmiljöpolicy? Ladda hem fler Gratismallar, policies och dokument från Visma.

Bonus malus

I somras började det omtalade bonus malus-systemet för nya bilar att gälla i Sverige. I korthet innebär det att den som köper en bil med låga nivåer skadliga utsläpp får en bonus på upp till 60 000 kronor. Den som väljer att köpa en bil som drivs med bensin eller diesel kan i stället få betala en extra skatt på några tusen kronor om året.

Klimatbonusen (bonus/malus) upphörde den 8 november 2022. Lär mer på Transportstyrelsen.se

Elcykelpremie och bonus malus – nytt i vår uppdaterade resepolicy.
Elcykelpremie och bonus malus – nytt i vår uppdaterade resepolicy.

Elcykelpremie

Från och med februari i år har det även varit möjligt för privatpersoner att söka bidrag vid köp av elcyklar. Den nyblivna ägaren av en elcykel ansöker om premien och får tillbaka 25 % av inköpspriset. Elcykelpremien täcker ett maxbelopp om 10 000 kronor. Köp av en cykel för 30 000 kronor ger exempelvis en ”rabatt” på 7 500 kronor.

(I vår uppdaterade resepolicy hittar du information om såväl bonus malus för personbilar som information om landets nya elcykelpremie. Vi hoppas att den hjälper er effektivisera ert resande.)

Ladda ner din resepolicy-mall helt gratis här.

Vi hoppas att vår mall ska komma till användning. Här hittar du fler kostnadsfria Guider & mallar.

Mest populära

  • Personalhandbok – gratis mall

    Personalhandbok – gratis mall för företag

    En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.

  • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

    Bilpolicy – gratis mall till företaget

    Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.