Tillbaka till huvudmeny

Quick Report samlar din data i lättlästa rapporter

Data ska vara relevant, tillgänglig och presenteras på ett lättläst sätt. Quick Report har fördefinierade rapporter som presenterar sammanställd data från Personec P, Utdata och Neptune på ett tydligt sätt. Du kan även skapa dina egna rapporter i Quick Report Studio.

Quick Report har fördefinierade rapporter som presenterar sammanställd data från Personec P, Utdata och Neptune på ett tydligt sätt.

Sammanställning och distribution av data från olika källor är en utmaning för många kommuner. I P-familjen finns sedan en tid Quick Report, ett kraftfullt verktyg som bland annat presenterar data från Personec P, Utdata och Neptune i en gemensam rapport, istället för att du ska behöva få den uppdelad på en rapport från varje datakälla i Excel. Quick Report fungerar lika bra för hela Visma Public Business Suite, där Personec P och Visma Affärslösningar ingår. 

– Att lätt kunna få fram data från olika källor underlättar på många sätt. Som systemförvaltare kan du till exempel få en rapport som listar alla användare, deras roller och sekretessnivå. Möjligheten att i realtid se behörighet och sekretess presenterad tillsammans minskar risken att obehöriga ska komma åt känslig information, säger Anna Blomqvist, produktmarknadschef för Personec P. 

Färgkodade brickor i Visma Window uppmärksammar användaren på eventuella avvikelser som behöver åtgärdas. Som exempel på en populär rapport lyfter Anna Blomqvist fram Semesterskuldsdifferens där du kan se skillnaden i semesterskulden mellan två perioder. 

– Genom att skapa en fråga i Quick Report kan vi presentera differensen flera månader tillbaka, menar hon.  

För dig som vill skapa skräddarsydda rapporter för olika behov inom verksamheten finns även Quick Report Studio. 

– I Quick Report Studio kan du göra egna SQL-skript och få dem presenterade på ett snyggt sätt via en rapport och/eller bricka i Visma Window, säger Anna Blomqvist.  

Även för medarbetare finns användbara brickor som bland annat informerar om nästa utbetalning eller om det finns en löneskuld på grund av exempelvis för sen frånvarorapportering. 

– Rapportmöjligheterna utvecklas hela tiden och vi har en lång lista på önskemål som vi jobbar på. Vi har även utvecklat en messenger-komponent som gör att påminnelser och meddelanden kan skickas till specifika användare. Denna fantastiska produkt levereras under hösten 2022. Målet med utvecklingen av Quick Report är att jobbet ska bli enklare, roligare och säkrare, säger Anna Blomqvist.

Läs mer om Quick Report och Quick Report Studio

Mest populära